“Omgaan met persoonsgegevens vergt zorgvuldigheid.”

23 januari 2018
Privacy-expert Marta Borrat i Frigola (ABN AMRO) - voorzitter van de Expertpool Privacy van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) - vertegenwoordigt de gehele Europese bancaire sector in een brede klankbordgroep die de Europese Commissie adviseert over nadere regelgeving bij de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zorgvuldige omgang

De aandacht voor privacy is de laatste jaren sterk toegenomen, aldus Marta Borrat i Frigola. “Dat komt enerzijds door de toegenomen bewustwording bij de consument. Anderzijds door de stap van automatisering naar digitalisering, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Bovendien trekken nieuwe privacyregels en de toepassing ervan, veel aandacht. Uit de cijfers van de Europese Commissie (EC) blijkt dat burgers zich zorgen maken over hoe organisaties – ook banken – omgaan met hun persoonsgegevens. Nederlandse banken hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ze nemen - net als andere organisaties die persoonsgegevens verwerken – maatregelen om te kunnen voldoen aan de nieuwe Europese verordening (Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens, AVG) die de nationale privacywetgeving vervangt.”

Klankbordgroep

Borrat i Frigola vertegenwoordigt de Europese bancaire sector in een brede klankbordgroep die de Europese Commissie (EC) input geeft over nadere regelgeving bij de AVG: “Die klankbordgroep is er op verzoek van de EC. De EC heeft mandaat gekregen om nadere regels op te stellen voor een aantal aspecten van de AVG. Om dat goed te kunnen doen, wilde de EC advies kunnen vragen aan de stakeholders en de regels kunnen toetsen. In onze klankbordgroep zijn meerdere sectoren vertegenwoordigd, ook consumentenorganisaties. We geven de EC input over verschillende onderwerpen, zoals certificering. Wat moeten bijvoorbeeld de minimale eisen zijn voor een certificeringstraject? Daarnaast werkt de EC aan een informatiecampagne voor burgers. Zij moeten immers weten dat de privacyregels veranderen, wat er verandert en wat hun rechten zijn. De EC vroeg ons naar onze gedachten over zo’n campagne. Welke vragen van consumenten en ondernemers moeten er bijvoorbeeld beantwoord worden in zo’n campagne? Daar geven we onze input over.”

Genuanceerd

“Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind: er is veel ‘misinformatie’ over privacyregels. Informatie die niet (helemaal) klopt. Er wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat als er privacywetging van toepassing is, dat er dan niks mag met persoonsgegevens. Of dat verwerking van persoonsgegevens alleen mag met toestemming van die persoon. De wet biedt veel meer mogelijkheden. Het blijft belangrijk dat dit wordt meegenomen in het maatschappelijk debat over privacy.”