Oekraïne: Informatiesessie voor ondernemend Nederland

03 maart 2022
Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen in Oekraïne en sancties gericht op Rusland voor ondernemers? Met die centrale vraag belegden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland 2 maart een informatiesessie voor hun leden. Onder meer medewerkers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) haakten aan om toelichting te geven over zaken als betalingsverkeer, veiligheid en de impact op klanten.

Naast de NVB gingen ook vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties, diverse ministeries en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in op de gevolgen van de situatie in Oekraïne en sancties gericht op Rusland.
Nathan Oostindjer, adviseur Veiligheidszaken bij de NVB, schetste wat er op banken af komt: 'Veel van de maatregelen doorvoeren is mensen- en maatwerk. Het vraagt om veel expertise, vandaar dat de specialisten bij banken nu veel werk verzetten. Hij riep de deelnemers op in gesprek te gaan met hun bank en actief mee te werken met verzoeken om informatie. 'Dit helpt de bank ook om inzicht te krijgen in wat je zaken zijn in Rusland en klanten.'

Collega Marco Doeland, Chief Information Security Officer bij de NVB ging in op de net bekend geworden lijst met banken die worden afgesloten van SWIFT. Dit betekent dat particulieren en bedrijven vanaf 12 maart geen zakelijke transacties meer kunnen doen met deze bedrijven. Banken zijn zeer alert op cyberincidenten in de financiële sector in Nederland, zo gaf hij aan. 'Er geldt verhoogde dijkbewaking. Banken bereiden zich nauwgezet voor om de impact van eventuele cyberaanvallen te verkleinen en monitoren de situatie continu.'

Beleidsadviseur Zakelijke Dienstverlening bij de NVB, Geert Gladdines onderstreept het nut van de sessie. 'Wij luisteren goed mee, we horen zo waar knelpunten zitten. Onze eerste boodschap aan bedrijven die veel handel hebben in Oekraïne, Oost Europa of Rusland, is om contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en/of met hun bank. De maatregelen voor de directe handelsstromen leidt tot verstoring van de hele keten. Ook de gevolgen van duur gas en hoge inflatie kunnen heel groot zijn. Banken maken analyses en publiceren over de impact op economie en klanten via hun economische bureaus. Als je als ondernemer denkt in de problemen te komen, geldt ook hier, neem contact op met je bank.'Meer informatie