Nog veel winst te behalen door energie-efficiënter MKB

13 juli 2017
De verwarming, koeling en verlichting van gebouwen veroorzaakt bijna de helft van de broeikasgasuitstoot van Nederland. Een groot deel daarvan bestaat uit bedrijfspanden en kleinere kantoren.

Het verbeteren van de energie-efficiëntie van die mkb-bedrijfspanden is dus belangrijk. Het levert ook aanzienlijke voordelen op voor de bedrijven zelf. In de praktijk echter blijven zelfs kleine investeringen liggen, omdat energiebesparing niet direct bijdraagt aan de kernprocessen van de onderneming.
Daarom kwamen financiering van ondernemers, regionale initiatiefnemers en overheid in mei bij elkaar om te praten over de energiebesparing in het mkb en Energy Service Companies (ESCo’s) in het bijzonder. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten.

In het midden- en kleinbedrijf is nog een aanzienlijk besparingspotentieel. Bijvoorbeeld door relatief eenvoudige maatregelen zoals dakisolatie en ledverlichting, maar ook ingrijpende zaken die gevolgen hebben voor het productieproces. Tijdens de bijeenkomst werden tal van knelpunten geïnventariseerd die vaak in elkaar grijpen. Zo maakt de diversiteit aan ESCo-constructies het lastig om standaard - en dus betaalbare - financiële producten te ontwikkelen. Daarnaast is er een groot gebrek aan goede voorbeelden van ESCo's in de zakelijke markt. Het Expertisecentrum heeft de knelpunten vastgelegd in een rapport. Op 23 augustus 2017 wordt met onder meer ESCoNetwerk, VNO-NCW en MKB Nederland verder gesproken over mogelijke oplossingen.

ESCO bijeenkomst