Nieuwe regels financiële benchmarks raken ook banken

23 november 2017
Het EU-antwoord op spraakmakende fraudezaken met financiële benchmarks als EURIBOR en LIBOR, is de nieuwe Europese Verordening financiële benchmarks. De belangrijkste regels gaan in op 1 januari 2018. Ze raken - behalve de benchmarkbeheerders - óók banken, aldus Derkelien van Bruggen van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Van Bruggen: “Benchmarks worden in de financiële wereld veel gebruikt voor de prijsstelling in financiële instrumenten en contracten. We hebben het dan over financiële benchmarks. Zo wordt bijvoorbeeld EURIBOR gebruikt in hypotheekcontracten, maar ook in derivaten. Valuta-indexen worden gebruikt in contracten, om valutarisico’s af te dekken. Ook beleggingsfondsen gebruiken benchmarks, zoals de AEX-index.”

Waarom regelgeving voor benchmarks? 
“Recente zaken rondom bijvoorbeeld LIBOR, maakten duidelijk dat bepaalde benchmarks gevoelig zijn voor manipulatie. Dit komt vooral doordat ze tot stand komen op basis van subjectieve inschattingen. De nieuwe Europese Verordening financiële benchmarks wil de integriteit van financiële benchmarks verbeteren - door regels en toezicht voor zowel de totstandkoming als het gebruik van benchmarks.”

 

 

Wie krijgen te maken met die nieuwe regelgeving? 
“Ten eerste natuurlijk de beheerders van benchmarks: de partijen die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming. Beheerders moeten een vergunning aanvragen. Ook moeten ze voldoen aan eisen om belangenconflicten te voorkomen, en om de kwaliteit van de totstandkoming te bevorderen. Ten tweede raakt de verordening ook de partijen die bijdragen aan de benchmarks, de zogeheten contribuanten.

Als laatste krijgen ook de partijen die benchmarks gebruiken in hun producten en contracten, te maken met deze nieuwe verordening. Gebruikers mogen alleen nog benchmarks gebruiken in hun producten als de beheerder in de EU een vergunning heeft of - als de beheerder uit een derde land komt - is geregistreerd bij ESMA voor gebruik in de EU. 

Dit geldt voor het gebruik in Europa in financiële instrumenten. Maar ook voor gebruik in consumenten- en hypothecaire leningen. Daarnaast moeten gebruikers een plan opstellen. In dat plan moeten ze aangeven hoe zij omgaan met een fundamentele wijziging van de gebruikte benchmark en het stoppen van een benchmark.”

Derkelien van Bruggen

Derkelien van Bruggen

Wat betekent het concreet voor banken?
“Een paar banken worden geraakt als contribuant van benchmarks. En de meeste banken als gebruiker. Banken moeten contracten aanpassen en hun klanten informeren over de mogelijke gevolgen voor consumenten van het gebruik van een benchmark. Aan het proces van gegevensaanlevering aan de beheerder, worden eisen gesteld. Banken kunnen bij cruciale benchmarks, zoals EURIBOR, ook verplicht worden om bij te dragen zodra de representativiteit van de benchmark in gevaar komt. Dit kan het geval zijn als te veel partijen stoppen met het bijdragen aan de benchmark.”