“Nieuwe privacywetgeving loopt door alle bankprocessen heen”

03 november 2017
In 2018 krijgen ondernemingen – banken incluis – te maken met nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Wat is het verschil met de huidige privacywetgeving? En hoe ver zijn banken met de implementatie? De zaal waar de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op 2/11 een voorlichtingsbijeenkomst voor leden organiseerde, was tot de nok toe gevuld.

Nieuw: dataportabiliteit

Wat brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor nieuws? Ilse Meyer (Rabobank) gaf de 120 aanwezigen een helder overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de huidige privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) en de AVG. Nieuw in de AVG is bijvoorbeeld de dataportabiliteit, oftewel de overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Vooral dit onderwerp riep veel vragen op uit de zaal, waaruit bleek dat ook dit onderwerp leeft binnen banken.

Hoe zit het met PSD2?

Hoe zorg je als onderneming dat privacy niet alleen ligt bij de privacyjurist, maar door de hele organisatie – inclusief de business en de top – wordt ervaren als een belangrijk thema (‘awareness’)? De AVG loopt immers door alle processen heen, aldus advocaat privacyrecht Nynke Wisman. Wisman gaf aan dat banken al goed op weg zijn met de implementatie en gaf het publiek nog enkele praktische tips mee om de implementatie te vervolmaken. De derde presentatie van Marta Borrat i Frigola (ABN AMRO) stond in het teken van de verhouding AVG-PSD2, de nieuwe Europese richtlijn voor digitale toegang door derden tot betaalrekeningen bij banken. Een richtlijn die ook raakvlakken heeft met het thema privacy. Maar welke richtlijn heeft nou voorrang, de AVG of de PSD2? Dat is een politieke discussie die nu nog loopt, aldus Borrat i Frigola. Vólg die discussie, was haar advies aan de aanwezigen. Aan de reacties en vragen uit de zaal was te merken dat ook dit onderwerp veel aandacht heeft binnen banken. De bijeenkomst werd afgesloten met een interactieve sessie waarbij bezoekers vragen konden stellen aan experts.