Nieuw: leergang innovatievermogen voor intern toezichthouders

15 mei 2018
Hoe kunnen intern toezichthouders van banken impactvol en duurzaam bijdragen aan de effectiviteit van de innovatie governance van de sector en van hun bank? In nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert Hemingway Professional Governance een nieuwe leergang over innovatie, speciaal voor deze doelgroep.

Langetermijn strategische waarde-creatie, innovatievermogen en technologische vernieuwing zijn toekomstbepalend voor organisaties. Met het nieuwe Curriculum Governance of Innovation willen de NVB en Hemingway intern toezichthouders – commissarissen - van banken ondersteunen bij het vergroten van hun kennis en inzicht op het gebied van innovatie. Door deelname aan het curriculum kunnen intern toezichthouders relevante innovatiethema's identificeren, evalueren en prioriteren. Ook kunnen zij effectief participeren in een dialoog over specifieke innovatiethema's met hun Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Digitalisering en energietransitie

Hoofdthema van het curriculum is 'de rol van de commissaris met betrekking tot het innovatievermogen van de bank’. Het curriculum richt zich op digitalisering en energietransitie; twee belangrijke ontwikkelingen in innovatie die een duurzame impact hebben op de strategische richting van banken en de rol en verantwoordelijkheid van commissarissen.

Bijeenkomsten en dialoog

Het curriculum bestaat uit twee forumbijeenkomsten en vier thematische rondetafelbijeenkomsten, in 2018 en 2019. Thema’s zijn onder meer de digitale bank, de digitale agenda van de Raad van Commissarissen en energietransitie. Op het programma staat ook actieve deelname aan peer-to-peer interactie en dialoog. Dit stelt deelnemers in staat netwerken van intern toezichthouders in de Nederlandse financiële sector te vormen en te versterken.

Meer informatie en inschrijven

Het curriculum is primair geschikt en toegankelijk voor leden van de Raad van Commissarissen van banken. Inschrijven en het programma bekijken – inclusief binnenkort de definitieve lijst van sprekers - kan op de website van Hemingway Professional Governance.