Nederlandse Schuldhulproute: banken zetten de eerste stap

22 september 2021
‘De eerste stap helpt je verder’. Zo heet de schuldencampagne van de rijksoverheid die nu loopt. Die eerste stap is de stap naar Geldfit.nl, één route voor passende schuldhulp voor iedereen in Nederland. Banken stonden in 2019 aan de wieg van deze route. En zijn nu een van de vele ‘toeleiders’ van de route. Precies zoals de bedoeling was, aldus Melvin Fung van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Op de vraag wat ‘toeleiders’ zijn, antwoordt Melvin Fung, adviseur consumentenzaken bij de NVB: “Dat zijn partijen die klanten met (dreigende) betalingsproblemen of schulden kunnen wijzen op passende hulp. Die partijen kunnen woningcorporaties en energiebedrijven zijn, maar ook banken. Met elkaar zetten deze partijen – verenigd in de Nederlandse Schuldhulproute - zich in voor een financieel gezond Nederland. Dit doen ze door mensen met geldzorgen eerder te vinden, te bereiken en toe te leiden naar de juiste hulp - via Geldfit.nl.”

Katalysator

Banken hadden drie jaar geleden een grote rol bij het ontstaan van deze brede samenwerking, zegt Fung: “Een heel concrete aanleiding was de oproep van Koningin Máxima enige tijd daarvoor. Ze gaf aan dat ieders hulp hard nodig was bij de aanpak van problematische schulden, vanwege de enorme maatschappelijke en persoonlijke impact van dit probleem. Binnen NVB-verband ontstond toen het idee om te onderzoeken hoe we als bankensector een impactvolle bijdrage konden leveren aan het voorkomen van problematische schulden.”

“In onze overleggen met partijen uit het schuldendomein was de conclusie dat het niet zozeer draaide om te komen met iets nieuws. Niet met een nieuw initiatief. Maar dat het beter was om de verscheidenheid van goede initiatieven in de soms zo versnipperde schuldhulpwereld te bundelen. Dat leidde tot een pilot waarin banken samen met andere partijen onderzochten hoe we klanten met dreigende betalingsproblemen konden activeren om naar Geldfit.nl te gaan. Eén route voor mensen met geldzorgen, met daarachter partijen die verschillende soorten schuldhulp aanbieden. Het idee bestond langer, maar de uitnodiging van de bankensector om de krachten te bundelen, is wel een katalysator geweest voor de totstandkoming van de Nederlandse Schuldhulproute.”

Tekst loopt door onder beeld

Melvin Fung, adviseur consumentenzaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken

Kans

Over de rol van de NVB zegt Fung: “Als koepelorganisatie organiseer je de krachten van leden op thema’s die de hele sector aangaan. Soms gaat het om vraagstukken als nieuw beleid of regelgeving, zoals kapitaaleisen vanuit Basel. Maar er zijn ook vraagstukken die zich voordoen als kansen. Kansen waarbij je kan laten zien dat je meer doet dan er van jou als sector wordt verwacht.  Ik denk dat de Nederlandse Schuldhulproute daar een mooi voorbeeld van is.”