Model-akte Opstalrecht Zonnestroomsysteem Veldproject: makkelijker zon op land

14 juli 2022
Wat als een partij zonnepanelen wil plaatsen op het weiland van iemand anders? Hoe krijg je in deze redelijk juridisch complexe situatie zo’n project (en financiering) voor elkaar? De Modelakte Opstalrecht Zonnestroomsysteem Veldproject maakt dat makkelijker. De akte - gemaakt onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Banken – is een uitkomst, aldus Jelte Boeijenga van Energie Rotterdam: “Het grootste voordeel is dat van tevoren bekend is dat deze wordt geaccepteerd door de financiële instellingen. Dat wekt vertrouwen, ook bij andere partijen zoals bijvoorbeeld een gemeente, waardoor makkelijker overeenstemming kan worden bereikt.”

In welke situaties is de Modelakte Opstalrecht Zonnestroomsysteem Veldproject te gebruiken? Adviseur Duurzaamheid Bas Metz is vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken betrokken bij de totstandkoming van de akte: Als er een zon-op-land-project wordt gerealiseerd door een exploitant die het eigendom van het zonnestroomsysteem wil behouden, ook met het oog op het verschaffen van een zekerheidsrecht (hypotheek) op dat systeem. Diezelfde exploitant gaat het zonnestroomsysteem voor eigen rekening en risico exploiteren, op grond waarop de eigenaar van die grond al een hypotheek heeft.”

 

“Dat is best een complexe situatie. Want wat als de grondeigenaar zijn land verkoopt of noodgedwongen moet verkopen? Horen de zonnepanelen daar dan ook bij en is de exploitant die dan kwijt? Banken die de financiering van het zonnestroomsysteem geven, willen zekerheid dat het systeem in eigendom blijft van de exploitant. De Modelakte regelt dat: die geeft het opstalrecht van de exploitant voorrang op de hypotheek van de grondeigenaar (gebruikmakend van de juridische principe van ‘rangwisseling’). Met deze akte hoeft er niet langer een extra overeenkomst bij de notaris te worden gesloten die dat laatste regelt.”  

Wat is het grootste voordeel van deze akte voor een exploitant zoals EnergieSamen?

Jean-Pierre van Lin (EnergieSamen): “Een standaard zoals aangeleverd door de NVB werkt goed op meerdere fronten: het bespaart tijd en geld bij lokale energie coöperaties die een overeenkomst willen vastleggen met de eigenaar van het land. Het helpt dezelfde coöperatie ook om zakelijke financiering af te sluiten bij bijvoorbeeld het Realisatiefonds, want een NVB-standaard is daar een vereiste. Als laatste bespaart het tijd in de beoordeling door kredietbeoordelaars in het doorploegen van juridische documentatie. Dus wat Energie Samen betreft een mooie win-win-win.”

Wat is het grootste voordeel van deze akte voor notarissen?

Ilona Altuntas (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, KNB): “Notarissen hoeven nu niet bij iedere vestiging van een opstalrecht voor een zonnestroomsysteem op land een ‘eigen’ akte op te stellen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van dit uitgebalanceerde model en dit toespitsen op de feitelijke situatie. Door gebruik te maken van deze modelakte, verloopt het proces van de totstandkoming van de akte sneller en eenvoudiger. Een ander belangrijk aspect is dat met deze modelakte de financiering van zonnestroomsystemen op land toegankelijker wordt. De modelakte is immers tot stand gekomen mede dankzij de inbreng van onder andere een aantal grote financiers. De modelakte zorgt voor de juridische kaders waarbinnen niet alleen de belangen van de exploitant en de grondeigenaar worden gediend, maar ook die van hun financiers.”

Meer informatie

In het najaar wordt een werksessie georganiseerd rondom het gebruik van deze akte. Houd onze social mediakanalen daarvoor in de gaten: Twitter @bankensector en het account van de Nederlandse Vereniging van Banken op LinkedIn. Zie ook onze andere modelakten voor zonnestroomsystemen in andere projecten: Model Opstalrecht Zonnestroomsysteem (nvb.nl)