Miljoenennota 2017: de highlights

21 september 2017
Dinsdag werd een Miljoenennota gepresenteerd die er - vanwege de demissionaire status van het kabinet - vrij beleidsarm uitzag. ‘Toch springen er voor banken een paar relevante punten uit’, vindt Laurens Miserus van de Nederlandse Vereniging van Banken, ‘bijvoorbeeld op bedrijfsfinanciering, financiële stabiliteit en veiligheid’. Wat viel hem op in de Miljoenennota?

Wat viel op?

Er zal extra aandacht worden besteed aan thema’s rond cybercrime en –security. Waarbij zeker binnen het mkb voorlichting een aandachtspunt is. Daarnaast zullen bepaalde wettelijke beperkingen weggenomen worden. Daardoor kan er meer samenwerking ontstaan tussen het publieke en private domein.

Nationale en Europese overheden blijven werken aan de stabiliteit van de financiële markt. Niet-presterende leningen in enkele EU-landen zullen bijvoorbeeld aangepakt blijven worden.

De lage rente in de Eurozone, die mede het gevolg is van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft gunstig uitgepakt voor de Nederlandse economie, zo stellen De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Innovatieve bedrijven moet het mogelijk worden gemaakt om innovatief te blijven. Dat vraagt om vermogen. Vermogen dat risicovol kan zijn voor kredietaanbieders om te verstrekken. Daarom zijn Invest-NL en het Toekomstfonds in het leven geroepen. Beide instellingen zijn in staat risicovol(ler) vermogen uit te lenen aan innovatieve ondernemingen.