Maak het oplichters niet te makkelijk - campagne Senioren en Veiligheid ministerie 1 september van start

01 september 2020
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start het ministerie van Justitie en Veiligheid op 1 september de campagne Senioren en Veiligheid. Vier weken lang wordt gewaarschuwd tegen specifieke vormen van criminaliteit, zoals meekijken bij pinnen (shouldering), babbeltrucs aan de deur, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing. Ook de bankensector ondersteunt de campagne.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’  krijgen mensen middels deze campagne concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Ook biedt de campagne handelingsperspectief: wat moeten senioren doen als ze wel zijn opgelicht? Maak het bespreekbaar en doe aangifte, is een belangrijke boodschap. Acteur Kees Hulst is hoofdrolspeler en ambassadeur van de campagne. Elke week van september staat in het teken van een andere vorm van criminaliteit.

Ouderen vaker slachtoffer?

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen, is volgens het ministerie elk slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen. Ook worden babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen ‘hulp’ aanbieden.

Financiële weerbaarheid

De bankensector ondersteunt deze campagne. Want financiële weerbaarheid van ouderen staat hoog op de gezamenlijke agenda van banken. Financiële weerbaarheid houdt in dat iemand voldoende grip heeft en houdt op zijn of haar eigen (financiële) situatie, zodanig dat er moeilijk misbruik van hem of haar kan worden gemaakt. In mei 2018 maakte de Nederlandse Vereniging van Banken namens de banken bestuurlijke afspraken daarover met het ministerie van VWS. Die afspraken gaan over een gezamenlijke inzet van banken en de overheid op veilig financieel ouder worden. De bijdrage van banken betreft preventieve en reparatiemaatregelen, waaronder de folder Financieel veilig ouder worden, bestemd voor banken en partijen als mantelzorgorganisaties over wat financieel veilig ouder worden inhoudt. Daarnaast is de sector al langer actief in voorlichting over veilig bankieren, middels de succesvolle publiekscampagne Veilig Bankieren, waarin dezelfde thema’s een rol spelen als in de campagne van het ministerie.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl en op veiligbankieren.nl