Klimaatcommitment Financiële Sector: een jaar van hard (samen) werken

09 juli 2020
Bas Metz en Maryse Hazelzet, adviseurs duurzaamheid bij de Nederlandse Vereniging van Banken, hebben een bijzondere extra taak. Ze voeren namens de ondertekenaars het secretariaat van het Klimaatcommitment Financiële Sector, dat morgen precies een jaar geleden werd ondertekend. Want samenwerken vraagt om strak organiseren en de voortgang bewaken.

Wat is nu de stand van zaken van het Klimaatcommitment?

Bas Metz: “Met het Klimaatcommitment sloot de financiële sector zich in 2019 aan bij de klimaatdoelen van het kabinet. Om daarmee bij te dragen aan 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De financiële sector maakt vooruitgang, en werkt hard aan de uitvoering van de afspraken uit het Klimaatcommitment. Een van die afspraken is het maken van een sectorrapportage. In 2020 maakt een groot adviesbureau daar een raamwerk voor. Ook komen zij met een overzicht van de status en toepassing van de meetmethoden in de financiële sector. Dit om alvast inzicht te geven in de huidige stand van zaken van de inspanningen van de sector om de doelen van het Klimaatcommitment te bereiken.”

Wat zijn de taken van het secretariaat eigenlijk?

Maryse Hazelzet:Het secretariaat, dat voor nu bij de NVB ligt, ondersteunt de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment. Deze Commissie - met als onafhankelijk voorzitter Femke de Vries -  houdt namens de sector de voortgang bij van het Klimaatcommitment. Het secretariaat treedt op als eerste aanspreekpunt voor de externe deskundige en andere stakeholders. Met inhoudelijke ondersteuning van de NVB, wordt binnen de werkgroep alle inhoudelijke voorbereidingen getroffen voor de Commissie en vraagstukken rond de uitvoering van het Klimaatcommitment behandeld.”

Wat hebben jullie als secretarissen het afgelopen jaar zoal gedaan?

Hazelzet: “Een doel voor 2020 is het aanstellen van een deskundige partij. Een adviesbureau dat ons onder andere helpt bij het opstellen van het rapportageraamwerk om te kunnen rapporteren over de inspanningen van de sector. Wij schreven meerdere deskundigen aan, en de Commissie koos voor een partij. Dat adviesbureau levert dit jaar nog een overzicht op van de status en toepassing van klimaatmethoden door instellingen. Plus een raamwerk dat gebruikt gaat worden voor de sectorrapportage in 2021. Met dit raamwerk wordt de sectorrapportage uitgevoerd over de publieke rapportages. Dat biedt een inzichtelijk, geaggregeerd beeld van de inspanningen van de financiële sector.”

Maryse Hazelzet en Bas Metz

Wat is voor jullie je persoonlijke drijfveer om je in te zetten voor duurzaamheid? En waarom bij de NVB?

Metz: “Ik ben intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Want ik geloof dat mijn generatie de laatste generatie is die de klimaatcrisis in de kiem kan smoren. Binnen zo’n invloedrijke sector als de onze daar mijn steentje aan bijdragen, is een voorrecht. De oproep tot groen herstel na de coronacrisis vind ik dan ook een geweldige ambitie. Daadkracht voor de langere termijn is noodzakelijk om het concreet te maken. De coronacrisis is een reality check voor ons allemaal. Kleine veranderingen in ons ‘habitat’, maar met grote gevolgen. Dat maakt mij optimistischer dat men vanaf nu de urgentie sterker voelt om samen de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken.”

Vandaag (9 juli) organiseerde de NVB een webinar met als onderwerp 'Klimaatcommitment en meetmethoden. Hoe nu verder?' U kijkt dat webinar hieronder terug: