“Kijk vanuit je persoonlijke duurzaamheidsambities naar de spelregels en verander die.”

09 maart 2022
Banken spelen een belangrijke rol in het financieren van een duurzame economie. Hoe kan de sector versnellen - voor nog meer duurzame impact? In het Impact Programma van Nyenrode Business Universiteit daagt hoogleraar André Nijhof een groep ‘duurzame koplopers’ van banken uit. “Kijk naar wat je persoonlijk motiveert én naar het grotere geheel. Naar de opgaven, het speelveld en de ‘regels van het spel’. Dat geeft ruimte om te bepalen welke acties er echt toe doen.”

André Nijhof is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit, als hoogleraar sustainable business & stewardship. Thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, aldus Nijhof: “Sustainable business staat voor de opgave waar we als maatschappij voor staan. Klimaatverandering is een feit. Grondstoffen raken op en wereldwijd spelen er issues als sociale ongelijkheid. Daar kunnen én moeten bedrijven iets mee - daarover gaat sustainable business. Oftewel duurzaam ondernemen.”

Sterk is stewardhip

Nijhof vervolgt: “De intentie voor duurzaam ondernemen kan wetgeving zijn. Sterker is echter stewardship. Dat staat voor: waar wil je zelf leiderschap op nemen? Daarbij kijk je niet alleen naar wat je moet doen. Maar ook naar wat je wilt doen. Dat laatste leidt tot werkelijke innovatie. Tot trots onder medewerkers en tot klanten die zich bij jouw bedrijf willen aansluiten. Wat wil de bankensector doen om de duurzame transformatie te versnellen? Om die vraag draait het impactprogramma. Organisator Alexander de Bruin en ik gaan samen met een aantal voortrekkers van banken op zoek naar de antwoorden. Beoogd resultaat is een gezamenlijke visie die de sector helpt in het nog beter faciliteren van duurzaam ondernemen.”

André Nijhof, hoogleraar sustainable business & stewardship, Nyenrode Business Universiteit

André Nijhof, hoogleraar sustainable business & stewardship, Nyenrode Business Universiteit

Voortbouwen voor impact

Er gebeurt al heel veel in de sector als het gaat om verduurzaming. Wat is de toegevoegde waarde van dit Impactprogramma? Nijhof: “Dat moet nog blijken. Wij als organisatoren weten de uitkomst niet op voorhand. Het is geen traditioneel educatieprogramma waarin kennis wordt ‘onderwezen’. We gaan samen op onderzoek uit. Eerste stap is dat we samen vanuit verschillende perspectieven – wetenschap en diverse banken – bekijken welke initiatieven er nu zijn. Wat doen we al, waarin kunnen we leren van elkaar? Daarna kijken we waarop we de komende jaren kunnen voortbouwen om onze impact te versterken. Want versnelling is hard nodig. In 20230 – over 8 jaar! - moeten de CO2-emissies met 55% zijn teruggebracht. Dat zal een enorme impact hebben op de economie. In dit Impactprogramma gaan we drie dagen lang vooruitblikken op mogelijkheden om als sector te kunnen bijdragen aan versnelling. De bevindingen gaan we als visie delen, binnen en buiten de sector. In de hoop dat mensen denken: hier kan ik echt wat mee.”

Spelregels veranderen

Credo van het Impactprogramma is: ‘The most important work today is both highly systemic and deeply personal’. Dat lijkt ver uit elkaar te liggen, maar sluit juist aan bij het eerdergenoemde stewardship, aldus Nijhof: “Vertrekpunt voor gezamenlijke gedachtevorming is: ik ben een professional in de financiële sector, wat wil ik met duurzaam ondernemen, wat zijn mijn persoonlijke ambities in de eigen invloedssfeer? Naast persoonlijk kijken we ook systemisch, naar het grotere geheel. We kijken naar de opgaven die op ons af komen, naar het speelveld om ons heen en de ‘regels van het spel’. Dat geeft ons de ruimte om te bepalen welke acties er echt toe doen. Door ons af te vragen welke spelregels moeten veranderen om te komen tot een andere, meer duurzamere uitkomst. Zit die verandering bijvoorbeeld op meer engagement bij de inzet van kapitaal, zoals duurzaam beleggen? Maar er zijn ook andere spelregels denkbaar, voor de inzet van financiële producten zoals leningen en financieringen. Voor de verzekeringssector zijn we samen gekomen tot een aantal fundamenteel nieuwe spelregels. Met behulp van de 'impact principes’ kunnen verzekeraars zowel hun producten als beleggingskeuzes zodanig vormgeven, dat zij optimale duurzame impact creëren. Zo worden ze onderdeel van de oplossing in plaats van het huidige systeem in stand te houden. We gaan nu ontdekken wat mogelijk is voor banken. We moeten koesteren wat er al gedaan wordt. Maar als je de vraag stelt of we op koers liggen van het Klimaatakkoord en wat dat betekent voor de Nederlandse bankensector, dan is het eerlijke antwoord nee. Met de bevindingen uit dit Impactprogramma hopen we een steen in de vijver te gooien die leidt tot een rimpel-effect. Een brede beweging veroorzaken, voor meer impact.”