Hoogleraar aan het woord - Fieke van der Lecq

07 november 2018
In de rubriek van Buiten naar Binnen dit keer prof. dr. Fieke van der Lecq, deeltijdhoogleraar pensioenmarkten en opleidingsdirecteur Risk Management for Financial Institutions. “Uniek aan deze opleiding is de aandacht voor het menselijke gedrag (behavioral finance). Veel gangbare economische modellen gaan min of meer uit van rationeel beslissende mensen, terwijl dit in de praktijk helemaal niet het geval is.”

Wat is uw werkveld?

“Als deeltijdhoogleraar pensioenmarkten onderzoek ik hoe de verschillende markten in de pensioensector werken. Veel markten zijn business-to-business en in meerdere of mindere mate gereguleerd. Daarnaast bekleed ik diverse toezichthoudende posities binnen en buiten de pensioensector, waaronder een commissariaat bij een bank. Ook ben ik als kroonlid van de SER betrokken bij de pensioenhervorming en lid van een stakeholdergroep die EIOPA adviseert over het Europese toezicht op pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.”

Fieke van der Lecq

Fieke van der Lecq

Welke belangrijke ontwikkelingen ziet u in risk management voor financiële instellingen, inclusief banken?

Van der Lecq: “Ik zie op dit moment een toename van veel nieuwe vereisten vanuit de Europese toezichthouders over de inrichting van het risicomanagement. Daarbij gaat het zowel om financiële risico’s als om operationele risico’s. Beide vragen andere manieren van beheersing. Er zijn veel soorten risico’s om alert op te zijn en ook moeten er keuzes worden gemaakt over verantwoordelijkheden in de risico-organisatie. Ook is er een grote hoeveelheid aan nieuwe wet- en regelgeving voor de banken en financiële instellingen. Daardoor bestaat het risico dat er alleen nog maar gefocust wordt op datgene wat vanuit de toezichthouders moet. En dat daardoor de daadwerkelijke risico’s die zich in de markt opbouwen, over het hoofd worden gezien.”

Op welke vlakken liggen volgens u de uitdagingen voor banken?

Van der Lecq: “Banken hebben traditioneel hun eigen types solvabiliteits- en liquiditeitsrisico’s, die anders zijn dan bij verzekeraars en pensioenfondsen. Wat overeenkomt, is het toenemende belang van IT-risico’s. De opslag en verwerking van data behoeft voortdurende beveiliging en ook de kwaliteit van data krijgt steeds meer aandacht. Dit leidt soms tot andere bedrijfsprocessen. De interactie tussen de eerste en de tweede lijn wordt daarmee intensiever. Ook zaken als compliance- en reputatierisico worden steeds belangrijker. Daarnaast spelen uiteraard ook nog de macro economische risico’s, zoals de totale schuldenopbouw in de wereld en de onderlinge verwevenheid van het financiële bestel, zowel nationaal als ook internationaal.”

Waarom de opleiding Risk Management for Financial Institutions?

Van der Lecq: “Het is voor financiële instellingen natuurlijk belangrijk om up-to-date te blijven en om vooruit te kijken en denken. Met onze opleiding richten wij ons op mensen die dieper willen nadenken over risico’s, met name in de financiële sector. Daarbij laten we zien hoe vaak mensen de oorzaak zijn van risico’s – en soms ook de oplossing. Ook de interactie tussen organisaties en markten komt ruimschoots aan bod, en ook de toenemende complexiteit van de financiële industrie. Na deze opleiding weten mensen beter waarom ze dingen op een bepaalde manier doen. En ook wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn. Het gaat dus niet alleen om het ‘hoe en wat’ maar ook om het ‘waarom’. De docenten komen zowel uit universiteiten als uit de praktijk en zijn expert in hun vakgebied.”

“Uniek aan deze opleiding is de aandacht voor het menselijke gedrag (behavioral finance). Veel gangbare economische modellen gaan min of meer uit van rationeel beslissende mensen, terwijl dit in de praktijk helemaal niet het geval is. Hierdoor kunnen bewegingen op gang komen, zoals hebzucht, angst, kuddegedrag, irrationele besluitvorming enzovoort. Met alle gevolgen van dien. In de financiële crisis hebben we gezien waar dat toe kan leiden. Die lessen passen we toe in de opleiding. Dat past bij een universiteit. We zijn trots op de wetenschappelijke accreditatie van de opleiding, waardoor we de Masters-titel mogen uitreiken.”

Zie voor meer informatie vu.nl/rmfi

Bank|Wereld Online