Het verhaal van Wally en Gijs van Hall

20 mei 2020
Het is 20 mei 1945, Nederland is al ruim twee weken bevrijd. Heel Nederland? Nee, op een klein eiland wordt nog steeds gevochten. Totdat op 20 mei 1945 de Canadezen op het eiland landen en een eind maken aan het bloedvergieten. Het Waddeneiland Texel gaat de geschiedenis in als laatste slagveld van Europa. En daar werd de 'Russenoorlog uitgevochten'.

Nu, 75 jaar later, vieren en herdenken we de bevrijding van ons land. Maar staan we ook stil bij de pijn en ons verzet van ons bevolking. Wie in dat verzet een belangrijke rol speelden, waren Wally en Gijs van Hall. Zij werden de ‘bankiers van het verzet’ genoemd. Op 5 mei jl. werd in Overveen een monument onthuld ter nagedachtenis aan hun Nationaal Steun Fonds waarmee 150.000 mensen (verzetsmensen, stakers en onderduikers en vele anderen) tijdens de oorlog werden ondersteund.

In bijgaande film vertellen initiatiefneemster Marlies ter Borg en plaatsvervangend directeur Floris Mreijen van de Nederlandse Vereniging van Banken wat het verhaal van Wally en Gijs van Hall voor hen betekent.

(Onze speciale dank aan Euronext voor de medewerking aan deze film bij dit indrukwekkende verhaal van de ‘bankiers van het verzet’.)

Floris Mreijen schreef eerder een persoonlijke overdenking bij de onthulling van het monument Walraven van Hall in Bloemendaal. U leest deze hier.