Groene hypotheken

22 juni 2017
Onlangs organiseerde de European Mortgage Federation (EMF) een seminar over het door de organisatie gelanceerde Energy Efficient Mortgages Action Plan (Eemap).

De EMF heeft als doelstelling om een standaard te introduceren voor 'groene hypotheken' en het onderwerp hoog op de Europese agenda te krijgen.

De EMF gooit inmiddels hoge ogen met het Action Plan; van de Europese Commissie ontvang de EMF inmiddels 1,5 miljoen euro subsidie voor de verdere uitrol van het EMF-voorstel. Bij het seminar waren veel experts aanwezig op het gebied van financiering en energiebesparing. Ook waren Europese instellingen (EC, EP, European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF)) en een aantal NVB-leden aanwezig.

Energy efficiency

De EMF roept banken op deel te nemen aan de pilot waarmee getracht wordt aan te tonen dat 'energy efficiency' een positieve impact heeft op de betalingspositie van klanten en op de waardering van het onderpand. Op die manier moeten groene hypotheken in de toekomst een andere beoordeling en kapitaalweging kunnen krijgen. De NVB steunt het initiatief van de EMF - dat op significante wijze kan bijdragen aan de noodzakelijke vergroening van de huizenvoorraad - en onderschrijft het belang van een goede onderbouwing in de pilotfase. 

Energy Effiecient Mortgages Plan

Van links naar rechts: Joop Hessels (ABN AMRO), Niek Allon (NIBC), Max Bronzwaer (Obvion), Anneloes van Ulden (NVB)