Gezamenlijk initiatief banken: opleiding Agent in syndicated loans

30 november 2020
Van sommige financieringen is het bedrag of risico zo groot, dat ze door een groep financiers worden verstrekt. Bij zo’n syndicated loan hoeft de kredietnemer gelukkig niet te dealen met alle financiers, maar met één agent in syndicated loans. Deze agent heeft een uitzonderlijke positie binnen een bank, aldus Jeanine Kok (ABN AMRO), initiatiefnemer van de postacademische opleiding ‘Agent in syndicated loans’ bij de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.

“De agent is tussenpersoon tussen de klant en de groep financiers, en draagt zorg voor de geld- en informatiestromen,” begint Jeanine Kok, Global Head Agency Syndicated Loans bij ABN AMRO, een agency met ook afdelingen in Singapore en New York. “Als de klant geld wil opnemen onder zijn financiering, klopt hij aan bij de agent. Die betaalt de klant het bedrag op het gewenste moment uit en ontvangt de delen van dat bedrag van de verschillende financiers. De financiers betalen dus in de loop van de dag hun delen aan de agent, terwijl de agent al eerder op die dag aan de kredietnemer heeft betaald. Wat bijzonder hieraan is, is dat de agent de begunstigde is van de betalingen van het syndicaat, dus dat de syndicaatsleden niet betalen aan de agent 'for further credit to' de kredietnemer.”

“Wat betreft de informatiestroom: de klant stuurt zijn jaarrekening naar de agent, die vervolgens zorgt dat alle financieringspartijen die informatie krijgen. En mocht de klant in verzuim raken, dan kan het zijn dat de agent de eerste die dat weet – nog eerder dan zijn eigen bank die kredietverstrekker is. De agent kan dus voorkennis hebben. Dat betekent dat er in het bankenlandschap een ‘Chinese wall’ staat tussen de bank als agency en de bank als kredietverstrekker.”

Tekst loopt door onder beeld

Jeanine Kok, Global Head Agency Syndicated Loans, ABN AMRO

Bijzondere positie

Kok: “Vanwege onze bijzondere positie binnen de bank, hebben de hoofden Agency van verschillende banken een kwartaaloverleg. Daarin bespreken we niet-concurrentiegevoelige zaken waar we vanwege onze positie tegenaan lopen. Bijvoorbeeld onze rol in de Amerikaanse belastingwetgeving FATCA, de LIBOR-transitie, enzovoort – voor zover we daarover kunnen spreken in verband met mededinging. Ook het trainen van onze agentenpopulatie is een terugkerend onderwerp. Agencies zijn relatief kleine afdelingen binnen banken, dus daar zijn geen specifieke opleidingen voor. Samen met NIBE-SVV, de opleider voor het bank- en verzekeringswezen, namen we als banken het initiatief om een postacademische opleiding op te zetten bij de Universiteit van Amsterdam. Samen met de UvA zochten we binnen agencies van banken en bij advocatenkantoren naar geschikte docenten. En zo hebben we het opleidingscurriculum stap voor stap vormgegeven, met een duidelijke rode draad en van academisch niveau. Rob Schotsman van de UvA en ik beoordelen de opdrachten van de studenten en ook de eindpaper. Ook wordt een mondeling examen afgenomen. Na succesvolle afronding van deze opleiding word je geregistreerd in het register van agents in syndicated loans.”

Krachtenveld

Een belangrijk aspect in de opleiding is het reflecteren op het eigen gedrag, aldus Kok: “Naast het ‘leren lezen’ van een kredietovereenkomst - startend bij zo’n 150 pagina’s – moet je ook het krachtenveld kunnen snappen. Met aan de ene kant de kredietnemer en aan de andere kant de groep kredietverstrekkers. Stel: de klant wil een acquisitie doen of wil juist activiteiten verkopen, dan moet de klant daar goedkeuring voor vragen bij de financiers. Het verzoek om goedkeuring wordt ingestuurd naar de agent, die het doorzet naar de financiers. Die zijn het onderling lang niet altijd met elkaar eens. Hoe draag je er als agent aan bij dat de onderhandelingen goed verlopen? Hoe zorg je dat je de boel bij elkaar houdt? Je moet in het hele krachtenveld kunnen acteren, van het operationele tot en met het CEO-niveau. In de opleiding is verder aandacht voor de totstandkoming van de financiering – nog voordat de agent erbij betrokken is. Hoe wordt de kredietvraag van de klant opgesteld en de kredietovereenkomst? Hoe worden de banken erbij gehaald en hoe gaat de keuze voor de banken? Die werkzaamheden liggen doorgaans bij een afdeling syndications. Maar een agent moet wel weten hoe dat ‘eerste stuk’ verloopt. Een ander belangrijk element is de ‘botsing’ tussen wat juridisch vastgelegd wordt in de kredietdocumentatie en de operationele uitvoerbaarheid daarvan. De opleiding is geschikt voor mensen die al minimaal een jaar werken op een agency. Met welke opleiding of achtergrond, dat maakt niet veel uit, zolang de deelnemers maar in staat zijn om creatief te denken en een goed begrip hebben van het krachtenveld waarin je moet acteren. Dat betekent dat een academisch werk- en denkniveau een vereiste is.”

De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen is ene samenwerking tussen de UvA en opleidingsinstituut NIBE-VV. Zie voor meer informatie abv.uva.nl.