Geldlessenproeverij tijdens de Week van het geld

24 maart 2021
Door kinderen jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële redzaamheid. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt dat belangrijk. En ontwikkelt namens banken diverse programma’s voor financiële educatie in het onderwijs. Naast ‘Bank voor de klas’ voor het basisonderwijs, zijn dat de lesmethoden Ik & Geld (voortgezet) en Snel Verdiend (mbo). Deze week krijgen leerkrachten een smakelijke voorproefje van beide methoden, via de Geldlessenproeverij op weekvanhetgeld.nl.

De proefles Ik & geld gaat over twee vormen van fraude: phishing en geldezels. Na afloop van deze les weten leerlingen wat phishing en geldezels zijn en kunnen ze deze vormen van fraude herkennen. De werkvorm is een gesprek in de klas (Heb jij er weleens mee te maken gehad? Wat heb je toen gedaan of wat kun je doen?). Ook beoordelen ze een phishingmail.
De proeflessen zijn te vinden op: Weekvanhetgeld.nl/geldlessenproeverij.

Snel verdiend

De proefles Snel Verdiend is bedoeld voor mbo-studenten en gaat over keuzes en gebeurtenissen die risico’s hebben op financieel gebied. Bijvoorbeeld een studieschuld, of je baan verliezen door corona. Na het doen van deze les kunnen studenten voorbeelden noemen van keuzes en gebeurtenissen in hun leven die invloed hebben op hun financiële situatie. Met deze proefles gaat de leerkracht in gesprek met de klas (Hoe ga jij om met zulke situaties? Heb jij een financieel plan?). Ook beantwoordt de leerkracht aan de hand van situatieschetsen van andere jongeren een aantal vragen.

Meer over de methoden

Ik & Geld en Snel verdiend zijn ontwikkeld door CodeNameFuture in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken. Het lespakket Ik & Geld bestaat uit vijf individuele lessen van één lesuur en zijn los inzetbaar. Docenten kunnen zich kosteloos aanmelden via ikengeld.nl/aanmelden. Meer informatie is te vinden op Ik&Geld.nl.
Snel Verdiend leert jongeren omgaan met geld en stimuleert hen om een financieel plan te maken. Snel Verdiend is speciaal ontwikkeld voor het mbo, omdat deze jongeren geacht worden eerder financieel zelfstandig te zijn dan hun leeftijdsgenoten. Het is geschikt voor alle niveaus van het mbo. Docenten kunnen zich kosteloos aanmelden via codenamefuture.nl.

Kinderen moeten al op de basisschool leren omgaan met geld, vindt de NVB. De NVB hecht groot belang aan financiële educatie, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële redzaamheid op volwassen leeftijd. De banken zien het daarnaast als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld. Aangezien financiële educatie nog niet verankerd is in het onderwijs, blijft de rol van banken hierin belangrijk. De NVB is partner van Wijzer in geldzaken, die de jaarlijkse Week van het geld organiseert.