Financiële Poort over gebruik van persoonsgerelateerde data

18 oktober 2018
Persoonsgerelateerde data: wat gebeurt er met de gegevens van burgers en klanten? Welke kansen biedt dit en welke risico’s, bijvoorbeeld met het oog op privacy?

Zeer actuele onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de recente editie van de Financiële Poort, de door Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en ING georganiseerde bijeenkomst waar inspirerende sprekers prikkelende beschouwingen houden over actuele politiek-financiële onderwerpen.

Belangrijke ontwikkeling in dit licht in de bankensector is de implementatie van de Payment Services Directive 2 (PSD2), die het mogelijk maakt voor klanten om hun transactiegegevens beschikbaar te stellen aan derde partijen, zodat zij innovatieve diensten aan kunnen bieden.
AVG

Key note speaker Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, betoogde dat als dataprotectie niet in orde is, de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat in het geding raken. Daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zo belangrijk. Die zorgt voor de handhaving van privacy, meer samenwerking tussen lidstaten en sterkere rechten voor de burgers.

‘Ligt de lat voor privacy voor banken hoger dan voor Google en Facebook?’, was een vraag uit de zaal. Wolfsen reageerde hierop met een overtuigend ‘nee’. Banken hebben wat betreft privacy te maken met dezelfde wetgeving als andere bedrijven, maar mensen hebben wel andere verwachtingen van hun bank.

Financiële Poort oktober 2018, Aleid Wolfsen

‘Maar de wetgeving loopt achter op technologie, hoe gaan we daar mee om?’, luidde de volgende vraag. Wolfsen antwoordde dat dit iets is van alle tijden, dus niet iets nieuws. ‘Maar ik ben het er mee eens dat wetgeving sneller mee moet gaan met maatschappelijke ontwikkelingen’.

Tweede Kamer lid Roald van der Linden (VVD) betoogde dat verschillen in de maatschappelijke verwachtingen van banken en Big-tech, ondanks dat zij te maken hebben met dezelfde privacy wetgeving, het voor banken ontzettend lastig maakt om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen en trends. ‘Banken moeten nieuwe innovatieve producten aanbieden, willen zij meer concurreren met Fintech bedrijven', voegde Wolfsen hieraan toe.

Financiële Poort oktober 2018

Na Wolfsen was het tijd voor drie korte pitches. Bart van der Sloot is senior onderzoeker aan de universiteit van Tilburg expert op het gebied van data en privacy. Van der Sloot gaf een beschouwing van de rol van de overheid en de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van data. Zijn conclusie was dat er behalve voordelen zeker ook potentiële nadelen zijn in relatie tot privacy. Van der Sloot maande dan ook tot voorzichtigheid door de overheid bij gebruik van persoonsgerelateerde data.

Edo Haveman, Head public policy Netherlands van Facebook volgde op Van der Sloot. Het is verplicht om bij aanmelding aan te geven waarvoor Facebook persoon gegevens gebruikt. En mede dankzij de AVG mogen de gegevens niet overal voor gebruikt worden, betoogde Haveman. Op de vraag hoe Facebook er over drie jaar uitziet, antwoordde hij ‘Toekomst voorspellen is moeilijk, drie jaar vooruitkijken is best ver, ook voor Facebook’.

Bart Schermer, Chief Knowledge Officer van Considerati gaf de laatste pitch. “Bedrijven die geen rekening houden met de privacy van de klant bestaan over tien jaar niet meer” stelde Schermer. In de visie van Schermer worden de persoonsdata steeds meer het eigendom van de consument. Als gevolg van AVG en bijvoorbeeld PSD2 kunnen consumenten met hun data van de ene aanbieder naar de andere aanbieder overstappen. Daardoor gaan we een ommekeer zien waarbij niet langer de bedrijven, maar de consument bepaalt wie toegang tot zijn data krijgt.”

Hieronder vindt u een videoverslag van de Financiële Poort