Financiële educatie banken ook in thuisonderwijs

24 september 2020
Banken hechten groot belang aan financiële educatie. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ontwikkelt in opdracht van banken het programma Bank voor de klas voor het basisonderwijs. Maar ook een aantal lespakketten voor het voortgezet onderwijs en het mbo: ‘Ik & Geld’ en ‘Snel Verdiend’, ‘Online Schulden en ‘Schuldbewust’. Zij bleken allemaal prima te passen in het online thuisonderwijs de afgelopen maanden.

‘Ik & Geld’ bestaat uit vijf modules: Mijn leefstijl, Mijn inkomsten, Mijn uitgaven, Mijn bank en Mijn mobieltje.  Het lespakket is een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en educatieve uitgever Codename Future. De uitgever heeft een breed netwerk van docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo, die zij ondersteunen om de lespakketten succesvol in te zetten in hun lessen.

‘Ik & Geld’ is geschikt voor de onderbouw, en wordt vooral gebruikt in de brugklas en klas 2 en 3 van vmbo en havo. Alle lessen van Ik & Geld zijn digitaal en worden aangeboden via een digitale leeromgeving waarin de docent kan inloggen. De docent kan de werkbladen ook voor leerlingen downloaden en printen en in de les uitdelen. Maar: de werkbladen kunnen digitaal aan leerlingen worden aangeboden en ingevuld. En dat laatste kwam goed van pas tijdens het thuisonderwijs de afgelopen maanden. Docenten moesten immers hun ‘live onderwijs’ digitaal maken. Vanaf half maart tot 1 juni hebben zo’n 4000 leerlingen gebruik gemaakt van deze digitale werkbladen. Ook sloten veel nieuwe scholen zich aan.

‘Snel Verdiend’ is de lesmodule van de NVB voor het middelbaar beroepsonderwijs, gericht op oudere mbo-studenten (16-18 jaar) en op hun stap naar zelfstandigheid, ook financieel. ‘Snel Verdiend’ leert jongeren op een praktische en actieve manier omgaan met geld. Zij leren hun financiële verantwoordelijkheden en worden gestimuleerd om een financieel plan te maken voor de toekomst. Ook deze lesmodule werd ingezet in het thuisonderwijs: ruim 17.000 docenten maakten in de periode van thuisonderwijs (tot 1 juni 2020) gebruik van ‘Snel Verdiend’ en de bijbehorende modules ‘Schuldbewust’ en ‘Online Schulden’.