“Ethische besluitvorming: stappenplan in NVB-whitepaper zorgt voor afgewogen besluit.”

04 december 2020
Op 1 december publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken het whitepaper ‘Ethische besluitvorming en integriteit’ op het NVB Ledennet. Sharon van Ede van de Nederlandse Vereniging van Banken maakte het whitepaper samen met de NVB-Werkgroep Ethiek. Het is toegespitst op de bankenpraktijk, maar ook bruikbaar voor andere organisaties die voor complexe dilemma’s staan en die streven naar transparante besluitvorming en uitlegbare besluiten.

“Ethiek gaat over de goede dingen doen,” aldus Van Ede. “Ethische besluitvorming kan helpen als organisaties voor lastige keuzes staan. Voor dilemma’s waar meerdere stakeholders verschillende belangen hebben. Typische vraagstukken voor banken zijn: gaan we wel of niet met deze klant in zee? Geven we wel of niet de gevraagde financiering? Los van financiële overwegingen en regelgeving maken banken daarbij ook een eigen afweging. De vraag is dan: wat gaat de klant met het geld doen, is het verantwoord dat wij ze daarbij helpen?”

Sharon van Ede

Iedereen tevreden?

Van Ede geeft een voorbeeld: “Als een bankmedewerker een beslissing neemt, bijvoorbeeld over een financieringsaanvraag van een bedrijf, raakt dat niet alleen het aanvragende bedrijf. Het raakt ook de mensen die daar werken, hun gezinnen, de klanten én de omgeving van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de organisaties waar het bedrijf grondstoffen inkoopt (de keten) en het klimaat. De wensen en belangen van al die betrokkenen zijn soms tegenstrijdig. Ze rijmen ook niet altijd met wat toezichthouders van banken vragen. Hoe beoordeel je dan wat ‘het juiste’ is om te doen?”

Stappenplan

Van Ede: “Het stappenplan voor ethische besluitvorming in ons whitepaper kan bankmedewerkers – van elk niveau – helpen om goede keuzes te maken. Veel banken werken al met zo’n model. Volg je dat, dan kun je een dilemma zodanig ‘afpellen’ dat je tot een goed, afgewogen besluit komt. Dat is niet per se een besluit waar alle betrokkenen even blij mee zijn. Maar het is in ieder geval een besluit dat goed uit te leggen is. En waarvan je later kun nagaan waarom het besluit destijds zo is uitgevallen. Je kunt het dus ook evalueren, net als de informatie op basis waarvan dat besluit is genomen. Want de informatie die je nu meeneemt in je besluitvorming, kan een jaar later heel anders liggen. Daar moet je rekening mee houden en met dit model kan dat ook.”