Durf te vragen; bezoek Arthur van Dijk (TLN) en Chris Buijink (NVB) aan POT Verhuizingen/Logistiek

06 april 2018
Ondernemers kijken weer verder dan de dag van morgen. Financieringsperikelen mogen die drang om te innoveren niet in de weg staan. Daarvan zijn banken zich terdege bewust, mede dankzij de roadshow ‘Forward in financiering’ die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) sinds vorig jaar organiseert. Onlangs werd de logistieke sector aangedaan. Chris Buijink, Arthur van Dijk en Wim Pot kijken met een goed gevoel terug op deze dag.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

‘Het is inspirerend om bij bedrijven over de vloer te komen, zo ook bij Pot Verhuizingen/Logistiek in Amersfoort. Een mooi familiebedrijf dat succesvol de transitie heeft doorgemaakt van een puur verhuisbedrijf naar een moderne logistieke service provider. Bedrijfseigenaar Wim Pot weet als de beste dat stilstaan geen optie is, mede omdat beschikbare technieken en markten continu veranderen. Daarop moet je anticiperen, door telkens strategische keuzes te maken, om zo niet achter te raken. Zo richt Pot Verhuizingen/Logistiek zich inmiddels ook op de bouw en specialiseert het zich in vervoer en opslag onder geconditioneerde omstandigheden. Zo weten ze nieuwe waarde te realiseren en aantrekkelijk te blijven voor een flink aantal klanten.’

‘Iets vergelijkbaars zie je bij de banken. Het vlekkeloos regelen van een financiering is bij banken geen doel op zich meer. Ze pogen nu de ambities van de klant zoveel mogelijk waar te maken, door het dienstenpakket waar nodig te vernieuwen, vanuit het perspectief van de klant. Dat is ook een belangrijke parallel met wat ik zag bij Pot Verhuizingen/Logistiek. Ga in gesprek met de klant, denk met die klant mee en probeer op die manier – in gezamenlijkheid – verder te komen.’

 

‘Zo’n dag bij Pot Verhuizingen/Logistiek laat ook zien hoe belangrijk open communicatie is. Een ondernemer moet richting een bank transparant zijn als het gaat om de financiële risico’s die hij neemt.
Banken moeten juist helder maken wat zij op dit vlak voor de ondernemer kunnen betekenen, maar ook wat andere financiële dienstverleners eventueel kunnen bijdragen aan de ambities van de ondernemer. Dat vraagt over en weer om vertrouwen, zodat je elkaar niet voor verrassingen zet en in heldere lijnen naar het uiteindelijke doel kan toewerken.’

‘Dit alles betekent wel dat banken indringend bij zichzelf te rade hebben moeten gaan. Immers, alleen blijven doen wat je al jaren doet, is niet meer voldoende. Banken dienen het klantbelang centraler te stellen, zodat ze een vitale rol kunnen spelen binnen het ondernemerschap. In die zin gaat het logistieke adagium van ‘just-in-time’ zeker ook voor banken op. Op de juiste momenten moet je als bank de juiste diensten kunnen verlenen. Dat krijg je onder meer voor elkaar door nieuwsgierig te blijven en betrokkenheid te tonen. Onze bezoeken aan ondernemers in verschillende sectoren zijn daar een resultaat van. Zo leer je ondernemers beter kennen en nog sterker, zo kun je je laten inspireren door diezelfde ondernemers. Wat mij betreft, is deze manier van denken en werken voor banken absoluut de sleutel tot meer succes.’

Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland

‘De roadshow van de NVB is een bijzonder leuk initiatief als je het mij vraagt. Zij gaan het veld in en ervaren de veranderingen bij de ondernemer op die manier aan den lijve. Tevens biedt het bezoek van de NVB onze sector de gelegenheid om te laten zien waar kansen liggen en hoe logistiek dienstverleners die dag in, dag uit proberen te pakken. Het is ook slim om zo’n roadshow te organiseren, omdat de klassieke bank eigenlijk al bijna niet meer bestaat. Banken zijn op dit moment druk doende met het definiëren van hun nieuwe rol richting ondernemers en daar kunnen de tijdens zo’n roadshow opgedane ervaringen enorm bij helpen.’

‘Tal van marktontwikkelingen, maar ook de consument die steeds bepalender wordt, sporen banken aan om hun producten aan te passen. Neem bijvoorbeeld het datagedreven werken, wat in de logistieke sector inmiddels gemeengoed is, maar wat natuurlijk ook door banken moet worden omarmd. Gelukkig doen ze dat ook, maar we zijn er nog niet. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van voldoende betrouwbare datastromen tussen onze sector en de financiële instellingen. Of neem het aanhaken bij ontwikkelingen als iShare, waarmee het mogelijk wordt om simpel en gecontroleerd logistieke data te delen. En vergeet de opkomst van de fintech-bedrijven niet. Zij willen de financiële wereld met innovatieve technologieën, producten en diensten definitief transformeren. Daar moeten we iets mee, de logistieke sector, maar zeker ook de bankensector. Daarvoor is de wil nodig om dit op te pakken, maar zeker ook het onderlinge vertrouwen om dit met elkaar tot een succes te maken.’

‘Het is goed om verder te kijken dan de grenzen van je eigen sector, zoals de NVB dat doet met de bedrijfsbezoeken. Als voorzitter van TLN probeer ik ook inspiratie te halen uit andere sectoren. De dag bij Pot Verhuizingen/Logistiek deed mij bijvoorbeeld denken aan Alliander, dat als netwerkbedrijf verantwoordelijk is voor de distributie van energie, maar zelf geen energie produceert of verhandelt. Dat wordt gedaan door energieleveranciers, inkopers of handelaren. Een vernieuwend bedrijfsconcept, waarbij Alliander vooral werk maakt van een betrouwbaar netwerk, gebaseerd op vertrouwen, om uiteindelijk de opbrengst die mede door dit betrouwbare netwerk tot stand komt op een eerlijke manier te verdelen over de netwerkpartners. In mijn optiek zouden banken Alliander moeten willen zijn. Door niet alleen focus aan te brengen, maar ook hernieuwd in de huid van de sector te kruipen. Ondernemers zoeken vooral oplossingen om hun operatie snel verder te helpen en precies daarop zouden banken in moeten spelen.’

Wim Pot, bedrijfseigenaar Pot Verhuizingen/Logistiek

‘Het bezoek van de NVB was in mijn ogen zeer zinnig. Het is goed om de bankensector op een andere manier te kunnen laten zien wat logistieke bedrijven zoal doen en waar ze op financieringsgebied mee te maken krijgen. Het bezoek zorgt zo voor meer inzicht en meer realiteitszin. Waarbij naar mijn mening de belangrijkste les is dat banken vooral niet op de stoel van de ondernemer moeten gaan zitten. Zij zijn immers geen ondernemer en denken ook niet op die manier. Zij zijn in de eerste plaats een leverancier van geld en binnen die rol moeten ze zich trachten te onderscheiden.’

‘Wat in de loop der tijd is veranderd, is dat banken nu vooral sturen op basis van getallen, waar zo’n 20 jaar geleden factoren als vertrouwen en prestaties uit het verleden veel belangrijker waren bij de totstandkoming van een nieuwe financieringsovereenkomst. Dat is in mijn ogen een niet gewenste ontwikkeling en gelukkig proefde ik bij Chris Buijink begrip voor dit standpunt. Financieringsperikelen mogen het ondernemerschap niet in de weg staan en dus moet je onderling begrip kweken, om vanuit een gezamenlijk uitgangspunt te gaan kijken naar de financiële mogelijkheden die er zijn.’

‘Het gaat goed met de economie en dus groeien bedrijven weer. Dat brengt automatisch met zich mee dat er bij bedrijven onevenredig veel extra geld nodig is om deze groei vorm te kunnen geven. Met haast per definitie een aanslag op de liquiditeit tot gevolg. Banken moeten dit begrijpen en vanuit dat perspectief met de klant meedenken. Gelukkig gebeurt dat langzaamaan ook wel. Zo heb ik eind vorig jaar bij een bank in no-time een financiering kunnen regelen. Waarbij de ervaring leert dat een zo’n concreet mogelijk voorstel hier enorm aan bijdraagt. Banken willen natuurlijk wel zo precies mogelijk weten waar ze aan beginnen.’

‘Zelf probeer ik altijd de leefwereld van de klant centraal te stellen. Dat is door de jaren heen bij mij echt een manier van denken geworden. Een klant wil zijn onderwaterdepot ergens stallen, maar denkt niet direct aan mijn bedrijf, in de veronderstelling dat ik daar toch geen oplossing voor heb? Dan gaat het bij mij direct borrelen, wordt het probleem van de klant mijn probleem en brainstorm ik net zo lang totdat ik een oplossing heb bedacht. Dat vraagt wel om een scherp observatievermogen; de kleinste signalen van de klant moet je willen opvangen, om daar vervolgens direct mee aan de slag te gaan. Zo help je de klant en blijf je innovatief. Banken zouden in mijn ogen precies hetzelfde moeten doen: blijf alert, denk mee met de klant en zorg er zo voor dat de verhouding tussen bank en ondernemer optimaal is en blijft.’

Tekst: Twan van der Heijden
Foto's: Marcel Molle