“Diversiteit is er vaak wel, maar zie je niet altijd”

27 november 2019
Er is al veel veranderd in de bankensector, maar het gaat niet snel genoeg. Het is dus goed dat diversiteit & inclusie hoog op de agenda staan. Bewustwording en aandacht blijven houden voor verschillen binnen organisaties zijn belangrijk, aldus Aleid van der Zwan, hoofd beleid bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Een paar vragen aan Van der Zwan, aan de hand van 3 spraakmakende artikelen van de herfsteditie van het magazine Bank/Wereld dat in het teken staat van diversiteit & inclusie.

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) zegt op pagina 4: “De banken zouden gezien hun maatschappelijke rol veel meer een afspiegeling van de samenleving moeten zijn.”

Aleid van der Zwan: “Het mooiste zou natuurlijk zijn als élke grote organisatie een afspiegeling zou zijn van de samenleving. De snelheid waarin dat zich voltrekt, hangt af van de beschikbaarheid van de kennis en ervaring die een organisatie nodig heeft op dat moment. Neem de digitalisering binnen de banken bijvoorbeeld. Er is nu een extreme behoefte aan mensen met juist die kennis. Maak je daarmee een sector diverser? Niet noodzakelijk. Maar kijk je naar de diversiteit binnen een groep mensen met diezelfde kennis, dan kun je streven naar diversiteit door te selecteren op verschillende typen mensen. Mensen met verschillende perspectieven, van verschillende afkomst en achtergrond. Die mensen moeten wel beschikbaar zijn. Met andere woorden: de vijver waarin een organisatie kan ‘vissen’, moet voldoende gevuld zijn. En dat begint met toegankelijk onderwijs, zodat iedereen dezelfde kansen heeft. Bij banken is het overgrote deel van de medewerkers hoog opgeleid. Dus ook die opleidingen moeten breed toegankelijk zijn. Diversiteit gaat wat mij betreft niet alleen over gender en/of land van herkomst. Maar vooral over: verschillende perspectieven. Waardoor je als organisatie minder last hebt van een ‘tunnelvisie’. En je al vanaf de start van een project alles, alle belangen, meeneemt die je nodig hebt om een goed product of een goede dienst op te kunnen leveren.”     

Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking bij ABN AMRO zegt op pagina 14 over het SER-advies - een vrouwenquotum in de Raden van Commissarissen van banken: “Vijf jaar geleden vond ik de discussie over een glazen plafond niet relevant. […] Ik geloof nu wel in tijdelijke quota, tot er meer evenwicht is.”

Van der Zwan: “Ik ben het daar echt mee eens. En ook ik had een paar jaar geleden een andere mening, namelijk dat quota – toen nog betrekkelijk nieuw - niet nodig waren. De afgelopen jaren heeft de discussie echter een vlucht genomen. We willen met z’n allen wel meer vrouwen in de top, maar op een of andere manier lukt het niet. Dus ja, ik ben voor vrouwenquota in de top. Tijdelijk, tot er meer balans is in de man/vrouw bezetting. Lastig inderdaad voor mannen op weg naar die top. Maar dan denk ik: niet gekozen worden vanwege je sekse, dat is iets wat vrouwen al honderden jaren hebben ervaren. Diversiteit zit overigens niet alleen in gender, kleur of culturele afkomst. Die zit in veel meer. Diversiteit ís er vaak wel in een organisatie, maar die zie je niet altijd. Het gaat erom dat je een open blik hebt voor de verschillen tussen mensen. Dat je je bewust bent van je eigen vooroordelen – want iedereen heeft die – maar je daar niet door laat leiden.”

Meer kleur in de top. In het nieuwe cross cultural mentoring programma van Talent naar de Top (pagina 9) leert de mentee van de mentor- en andersom.

Van der Zwan: “Ook ik heb in mijn werk mensen die mij inspireren. Ik werk al een aantal jaren bij de NVB, de belangenvereniging voor de bankensector, en wat kenmerkend is voor deze sector, is de enorme dynamiek. Er gebeurt elke dag heel veel, op verschillende niveaus en dat kan snel onrust geven. Ik heb veel geleerd van mensen die het lukt om écht de rust te bewaren. Om vertrouwen in anderen uit te stralen en zaken in perspectief te plaatsen. Wat ik zelf zou willen meegeven aan jonge mensen die starten met hun carrière? Heb vertrouwen in wat je kan, doe wat bij je past en laat andere mensen je niet van je pad brengen. Blijf jezelf trouw.”