Discussie over vermogensopbouw: ‘Financieel meer zelf aan het stuur zitten’

01 juni 2017
Mensen moeten zich geruster en zelfverzekerder voelen over hun financiële toekomst en zelf aan het stuur zitten.

Dat was een van de uitgangspunten voor de discussie afgelopen dinsdag tussen experts van diverse publieke en private partijen over vermogensopbouw.

Aan de discussie lag het rapport ten grondslag van SEO Amsterdam Economics dat SEO-directeur Bas ter Weel aanbood aan voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) (zie foto onderaan de pagina).

De NVB is opdrachtgever van het onderzoek. Het onderzoek laat zien dat de opbouw van vermogen door Nederlandse huishoudens een aantal belangrijke onevenwichtigheden kent. Hierdoor is een groot aantal huishoudens en onze economie kwetsbaar voor schokken. Een betere verdeling van vermogen over de levensloop is gewenst.

Tekst loopt door onder de foto

Bijeenkomst financiële weerbaarheid

Een gezelschap van ambtenaren, ‘financials’, toezichthouders en wetenschappers boog zich onder leiding van Anouschka Laheij over de vraag hoe Nederlandse huishoudens financieel weerbaarder worden en hun vermogen flexibeler kunnen op- en afbouwen. Dat begint met financiele bewustwording. Veel huishoudens verdiepen zich te weinig in hun algehele financiële situatie. Mensen lezen vaak niet het Uniform Pensioen Overzicht

Tekst loopt door onder de foto

Bijeenkomst Financiële weerbaarheid

'Wealth management for the many'

‘Het is alsof zij zonder Google Maps in de binnenstad van Amsterdam rijden,’ merkte een van de aanwezigen op. Eventuele problemen betreffen niet alleen het pensioen, maar kunnen zich ook aandienen bij bij voorbeeld ook de aankoop van een woning, studie- en zorgkosten. Zzp’ers, jonge gezinnen en mensen in een scheiding hebben specifieke financiële zorgen. Nieuwe digitale mogelijkheden bieden nieuwe kansen, ook vanuit banken. De weg naar ‘wealth management for the many’ ligt open, zo werd geconstateerd. Een continue dialoog tussen beleidsmakers en economen, gedragswetenschappers en financiële instellingen hierover is gewenst. De bijeenkomst, georganiseerd door de NVB, krijgt een vervolg.

Bas ter Weel biedt Chris Buijink aan

SEO Amsterdam Economics directeur Bas ter Weel biedt NVB-voorzitter Chris Buijink het rapport aan.