De toekomst van de mondiale financiële sector

06 juli 2018
Onlangs bezocht NVB-adviseur Hubert Schokker in New York The financial system of the 21th century: agenda for Europe and the United States, een symposium georganiseerd door Harvard University. Deelnemers uit de bankwereld, belangenorganisaties, overheden en wetenschap gingen met elkaar in gesprek over twee onderwerpen die de hele wereld raken: de Brexit en de toekomst van mondiale regelgevende organen.

Meer onderling begrip tussen Europa en Verenigde Staten voor de verschillen in elkaars financiële stelsel – dat was het hoofddoel van deze brede internationale bijeenkomst, aldus Hubert Schokker: “In een tijd met veel politieke en economische veranderingen, is het van belang zulke verschillen te begrijpen om zo tot goede samenwerking te komen. En het is goed om kennis te nemen van veranderingen door een nieuwe politieke koers in de Verenigde Staten.”

Toegevoegde waarde?

Om de dialoog vorm te geven, stonden er twee onderwerpen op de agenda: de naderende Brexit en de toekomst van mondiale regelgevende organen. Schokker: “De dialoog adresseerde verschillende visies op internationale samenwerkingsverbanden. Vanuit Europa is er consensus over het belang van een gelijk economisch speelveld. Daarom zoekt Europa de samenwerking om tot internationale financiële regelgeving te komen."

"Anderzijds heerst in de VS de vraag over de toegevoegde waarde van mondiale samenwerking op het gebied van regelgeving. Het veranderde politieke klimaat in de VS zorgt onder andere voor deregulering van de financiële sector en voor een veranderende houding ten opzichte van internationale organisaties. 

Tijdens het symposium was er ruimte voor dialoog op hoog niveau – met leden van de Trump Administration.”

Brexit: twee partijen in Europa

Schokker: “Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU is aanstaande. Dit zal niet alleen van invloed zijn op het VK en de EU, maar ook op de VS. De VS zal te maken krijgen met twee partijen, waar het VK voorheen namens de EU werd vertegenwoordigd. Amerikaanse banken zijn nu gewend aan EU-regelgeving in het VK. Vestigingen van deze banken zullen onder nieuwe wet- en regelgeving komen te vallen. Bestaande overeenkomsten en contracten moeten hierop worden aangepast. Om in de EU vertegenwoordigd te blijven, zullen Amerikaanse banken zich ook op het Europese vasteland moeten vestigen wanneer dit nog niet het geval was. Voor de VS betekent het bovendien dat ze na de Brexit om de tafel moeten met continentaal Europa (EU) én met het VK.”