Corona Monitor: houvast in crisissituatie

07 juli 2021
Hoeveel ondernemers en consumenten hebben banken kunnen helpen tijdens corona? En om welke aantallen, bedragen en regelingen gaat het dan? De Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) laat het zien. De monitor biedt managementinformatie in een crisissituatie. Niet alleen aan overheid en stakeholders - zoals brancheverenigingen van ondernemers - maar ook aan de sector zelf, aldus Geert Gladdines van de NVB.

Geert Gladdines: “We zijn begonnen met het meten van de bankensteun aan ondernemers in maart 2020. Dus meteen na het uitbreken van de pandemie. De eerste Corona Monitor verscheen in april 2020 als antwoord op de vraag: wat doen banken nou concreet om klanten bij te staan, bijvoorbeeld als het gaat om kredietverlening en het bieden van betaalpauzes? Ministeries – Economische Zaken, Financiën - wilden dat graag weten. Niet alleen de beleidsmakers die zich bezighieleden met steunmaatregelen vanuit de overheid, maar ook politici. Die deden een beroep op banken en wilden inzichtelijk krijgen welke ondersteunende maatregelen die namen en hoe de overheidsgarantieregelingen werden ingezet. De overheid riep de sector ook op om actief en openbaar informatie te geven over wat banken doen om klanten te ondersteunen.”

Bedrijfsgevoelige informatie

Gladdines: “Die informatie was niet sectorbreed beschikbaar. Vandaar de komst van de Corona Monitor. Met daarin gegevens over kredietverlening door de banken met een relevante portefeuille zakelijke financieringen. Voor het verzamelen, vergelijken en verwerken van zulke grote datasets deden we een beroep op een onafhankelijk consultancybureau. Als je op deze manier onder de motorkap bij een bank gaat kijken, dan gaat het al snel om bedrijfsgevoelige informatie. Informatie die inzicht geeft in de klantportefeuilles van de bank, in de marktontwikkeling enzovoort. Voor de opzet van zo’n monitor is het belangrijk dat je in beeld hebt wat je wilt weten en wat je kunt meten. Van een regeling als de BMKB-regeling bijvoorbeeld, wil je weten hoeveel is verstrekt aan kleine bedrijven, tegen welke bedragen en wat de verhouding is ten opzichte van grotere bedrijven.”

Tekst loopt door onder beeld

Geert Gladdines

Betrouwbare cijfers

Gladdines: “Het complexe van een gezamenlijke rapportage was om al die datastromen van de verschillende banken bij de consultant te laten uitkomen. Elke bank heeft eigen systemen en heeft het kredietproces zo ingericht dat het aansluit bij de klantbediening. De klantreis is per bank anders. En daarmee ook wat je kunt meten en rapporteren. We wilden betrouwbare cijfers – die in zekere zin ook managementinformatie is voor ministeries – die je op een eenduidige wijze kan presenteren. Cijfers die over een langere periode bezien ook inzichten boden voor de sector zelf. Garantieregelingen bijvoorbeeld die aan het begin werden ingezet, liepen náást de gewone bancaire kredietverlening. Gaandeweg zagen we een toename van het aantal reguliere bankfinancieringen en van de hoogte van de kredietbedragen. Tegelijkertijd een afname van de garantieregelingen. Dat soort data is relevant om in samenhang te zien met overheidsmaatregelen zoals de TVL en de NOW. Het kan laten zien in welke mate ondernemers het volhouden, of zij bezig zijn met overleven of mogelijk weer vooruitkijken en gaan investeren. Dat geeft aanleiding voor verdere gesprekken met de overheid over het pakket aan ondersteuningsmaatregelen. Zowel bij de overheid als de banken zelf.”

Draaiende houden

Gladdines tot slot: “Natuurlijk is er ook vanuit DNB sectorbrede informatie over bancaire kredietverlening voor toezichtsdoeleinden. Dat is ook de plaats waar je langjarige trends en datasets beschikbaar wilt maken. Maar met deze monitor konden we in 2020 periodiek – in de beginperiode met tweewekelijkse publicaties - laten zien wat banken bijdragen aan het draaiende houden van de economie in zo’n crisissituatie.”