Bankinbeeld.nl: het verhaal van de bankensector in cijfers

07 maart 2019
Dagelijks verschijnen er publicaties over de bankensector. Het daarin gebruikte cijfermateriaal leidt regelmatig tot discussies over de cijfers en niet over de inhoud, aldus Paul van Kempen, econoom bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Daarom is er nu Bankinbeeld.nl. Met actuele en betrouwbare cijfers op bancaire thema’s als kredietverlening, woningmarkt, financiële stabiliteit en veiligheid.

Bankinbeeld.nl moet je zien als platform, aldus Van Kempen: “Met Bankinbeeld.nl brengen wij ‘het verhaal’ van de bankensector: wie zijn die banken? Wat doen ze precies en op welke markten opereren ze nu? Wat zijn de belangrijkste trends op die markten? Die gegevens moeten beschikbaar zijn voor een breed, maar geïnformeerd publiek. Wil iemand bijvoorbeeld weten wat het aandeel is van banken op de hypothekenmarkt, dan is dat te vinden op Bankinbeeld.nl.”

Discussie over de inhoud

De cijfers van Bankinbeeld.nl zijn objectief en betrouwbaar, benadrukt Van Kempen. “Op Bankinbeeld.nl verzamelen we relevante openbare gegevens uit verschillende bestaande en betrouwbare bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandsche Bank (DNB). Alleen sommige cijfers binnen het thema ‘veiligheid’ komen van de banken zelf. Bankinbeeld.nl gaat overigens niet alleen om het presentéren van cijfers. Het biedt ook de mogelijkheid om die cijfers in de juiste context te plaatsen. Om uitleg te geven bij bepaalde cijfers en zo bij te dragen aan een constructieve discussie. Dat is: geen discussie óver de cijfers, maar - op basis van de cijfers - over de inhoud.”  

Paul van Kempen

Internationaal perspectief

Hoe actueel zijn de cijfers op Bankinbeeld.nl? Van Kempen: “Dat verschilt per thema. Sommige cijfers verschijnen jaarlijks, andere per kwartaal. Binnenkort nemen we bijvoorbeeld het thema ‘Banken als werkgever’ op. Hoeveel mensen werken er in de sector, en zit daar krimp of groei in? Dan is het interessanter om te kijken naar een trend over jaren dan over maanden. Verder gaat Bankinbeeld.nl inzicht geven in de internationale activiteiten van Nederlandse banken, en van buitenlandse banken in Nederland. Ons bedrijfsleven is immers verregaand geïnternationaliseerd en banken dus ook. Om die reden komt er straks ook een Engelstalige versie van Bankinbeeld.nl. Natuurlijk kan het zo zijn dat bezoekers van onze site andere of aanvullende cijfers nodig hebben over de bankensector. Via info@nvb.nl kunnen ze die bij ons opvragen, dan gaan wij aan de slag.” 

Bankinbeeld.nl