Bankendag; the Art of Transformation: will banks keep up?

22 februari 2017

Op 8 februari organiseerde DNB voor de tweede maal een Bankendag in de Hermitage in Amsterdam met als thema: The Art of Transformation: will banks keep up?

Ruim 120 bankbestuurders van Nederlandse en buitenlandse banken waren uitgenodigd om met elkaar en met de toezichthouder in gesprek te gaan over de belangrijkste thema’s in bankenland.

Drie uitdagingen

Welke drie uitdagingen noemde Jan Sijbrand, directeur Toezicht van De Nederlandsche Bank?

  1. Nu transformaties elkaar snel opvolgen in de bankensector bevinden de banken zich in een langdurende periode van lage rentes. Voor de Nederlandse sector heeft dit een extra grote impact, omdat Nederlandse banken in hoge mate afhankelijk zijn van rentebaten.
  2. De bankensector zal zich moeten voorbereiden op veranderende regelgeving en kapitaalseisen vanuit Bazel. De nieuwe methodiek moet gebaseerd zijn op risico’s, risico-sensitief zijn en proportioneel.
  3. Boven alles staat het herwinnen van het vertrouwen in de sector. Banken spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer en staan in de dienst van de klanten. FinTech is een positieve ontwikkeling voor klanten. De dienstverlening kan meer op maat gemaakt worden en sneller uitgevoerd.

Tekst loopt door onder de foto

Bankendag

Bankendag

Op het gebied van innovatie kreeg DNB een compliment van Patrick Amis van de Europese Centrale Bank voor de acties op het gebied van digitalisering en innovatie. DNB loopt daarin voorop in Europa. Amis verwacht dat de banken die het meest hun cost/incomeratio’s kunnen verlagen, zullen overleven. Een transformatie- en consolidatieslag ligt nog in het verschiet in veel Europese landen.

De aanwezigen spraken zich op het einde van de dag uit via hun stemkastjes: “banken blijven bestaan, maar in een heel andere vorm”.