Banken op Springtij

Verduurzaming
02 oktober 2018
Afgelopen weekend was het Springtij Forum, het driedaags zakelijk duurzaamheidscongres op Terschelling met als thema ‘In search of a new balance’. Vertegenwoordigers uit onder meer het bedrijfsleven, overheden, ngo’s en universiteiten kwamen samen om te werken aan een duurzame toekomst. Ook banken namen actief deel.

Verschillende Nederlandse banken, waaronder ASN Bank, ING, Rabobank, Triodos Bank en Waterschapsbank, waren aanwezig op Terschelling om mee te denken over hoe de Nederlandse economie klimaatneutraal en circulair gemaakt kan worden. Banken en andere financiële instellingen hebben een belangrijke rol in het financieren en betaalbaar houden van de duurzaamheidstransitie, en nemen ook hun verantwoordelijkheid daarin. Vanuit de sector zijn de afgelopen jaren vele ambitieuze initiatieven opgezet om deze transitie te verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Klimaatstatement en de inzet van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bij het Klimaatakkoord.

 

Binnen Springtij wordt duurzaamheid benaderd vanuit verschillende perspectieven, waarbij finance centraal staat in de thema’s klimaat, wonen en biodiversiteit. Piet Sprengers van de ASN Bank sprak op het forum over negatieve emissies, ofwel het onttrekken van CO2 uit de lucht door bijvoorbeeld de aanleg van bossen of het vastleggen van CO2 in gesteenten. Sprengers: "De participatie van de bankensector in een forum als Springtij is van groot belang aangezien veel duurzaamheidsuitdagingen gerelateerd zijn aan financieringsvraagstukken. Bijvoorbeeld het belang en potentieel van negatieve emissies om klimaatverandering tegen te gaan, krijgt afgelopen tijd steeds meer aandacht. Wij denken als bank graag mee over hoe dit soort oplossingen gefinancierd kunnen worden.’’

Ook als spreker uitgenodigd was Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche Bank en voorzitter van het Central Banks and supervisors’ Network for Greening the Financial System (NGFS), dat eind 2017 door acht centrale banken is opgericht en waar inmiddels meer dan 15 landen bij zijn aangesloten. Klimaatrisico’s zijn cruciaal voor de financiële sector, aldus Elderson.