'Banken moeten energiebesparing aanmoedigen'

25 oktober 2017
Prof. dr. ir. Anke van Hal is expert op het gebied van het verduurzamen en verbeteren van de woonkwaliteit van woningen en gebouwen. Sinds 2007 is zij als praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daarnaast is zij actief als hoogleraar Duurzame Bouw & Ontwikkeling aan het Centrum voor Ondernemerschap & Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit.

Wat is uw onderzoeksveld?

Ik ben gespecialiseerd in de businesscase van duurzaam bouwen en richt mij daarbij met name op bestaande woningen en wijken. Zie voor meer informatie het recente interview in Aedes-Magazine.

Wat is (of kan zijn) de rol van banken in duurzaam wonen?

 Het belangrijkste is dat banken energiebesparing - en liefst ook andere duurzaamheidsthema’s zoals gezondheid - aanmoedigen en zich dus proactief opstellen. Bij energiebesparing is dat relatief eenvoudig, omdat daar een financiële case van te maken is. Ook zouden banken zich op het thema ‘Gezondheid’ kunnen richten in het contact met de klant bij het verstrekken van hypotheken en leningen. Of zij kunnen zich aansluiten bij ontwikkelingen gericht op circulair (ver)bouwen. Dit houdt in: het hergebruiken van materialen en het toepassen van materialen die biologisch afbreekbaar zijn.

Met het richten op klanten bedoel ik overigens niet alleen particulieren, maar ook Verenigingen van Eigenaren. Met daarbij wat wij de ‘derde succesfactor’ – het werken vanuit een bewonersperspectief – noemen in gedachten (zie HomeMates). Ik zou ook heel graag zien dat banken kritisch kijken naar hypotheektaxaties: zijn daar de duurzaamheidsmaatregelen in meegenomen? Ook zie ik banken graag meer samenwerken; bijvoorbeeld met woningcorporaties in de opgave van ‘gespikkeld bezit’ (huur en koop door elkaar) of met gemeenten die particulieren proberen te enthousiasmeren voor energiebesparing in hun woning. Ik zou het ook heel fijn vinden als banken zouden willen experimenteren met een objectgebonden lening in plaats van een persoonsgebonden, omdat dat in diverse gevallen de investeringsruimte kan vergroten.

Heeft u een goed advies voor banken voor de nabije toekomst?

Mijn advies voor banken zou kort samengevat zijn: proactief zijn, creatief zijn, enthousiasmeren en samenwerken met partijen. Ik ben ervan overtuigd (zie ook interview) dat daar bij deze complexe opgave de kansen liggen.