‘Banken dragen bij aan financiering funderingsproblemen’

30 oktober 2017
Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel ging deze maand van start. Woningeigenaren kunnen vanaf nu een lening afsluiten om noodzakelijk funderingsherstel aan hun woning te financieren. Banken en verzekeraars leveren een bijdrage, zegt fondsmanager Robert Boom van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Wat houdt het Fonds Duurzaam Funderingsherstel in?

“Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel verstrekt leningen aan eigenaar-bewoners om funderingsherstel aan de woning te financieren. In het fonds werken overheid, banken en andere hypotheekverstrekkers samen om (ook) een oplossing te bieden voor woningeigenaren die de financiering van het herstel elders niet rond krijgen.”

Waarom is dit fonds belangrijk?

“Bij veel woningen in Nederland is sprake van een funderingsprobleem, of dat gaat de komende jaren spelen. De komende 15 jaar moeten ruim 35.000 woningen worden aangepakt. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem, blijkt uit cijfers van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Herstel is echter een kostbare zaak. Veel woningen in Nederland zijn aan elkaar gebouwd. Het herstel van de fundering heeft dan alleen zin als bij alle woningen in het bouwblok tegelijkertijd de fundering hersteld wordt. Herstel blijft nu soms uit, omdat één of meer van de woningeigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt vanwege een te lage woningwaarde of een te laag inkomen. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt eigenaar-bewoners de kans om een financiering voor funderingsherstel af te sluiten.”

Wanneer kan iemand van het fonds gebruik maken?

“Om te beginnen wordt de lening alleen verstrekt aan eigenaar-bewoners die wonen in gemeenten en provincies die aangesloten zijn bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. En moet er sprake zijn van een onomkeerbaar proces van verslechtering van de fundering. Of dat zo is, bepaalt de gemeente."

Daarnaast verstrekt het fonds alleen een lening aan eigenaar-bewoners als iedereen in het bouwblok meedoet aan funderingsherstel, de totale hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand (LTV-ratio) verbetert en tenminste één eigenaar-bewoner in het bouwblok niet zonder het fonds voor financiering kan zorgen.”

Hoe wordt het fonds gefinancierd?

“Het fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. Het Rijk stelt 20 miljoen euro beschikbaar. Het lange termijn werkkapitaal van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is ingebracht door Rabobank, the Council of Europe Development Bank (CEB) en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank). De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) borgt restschuldrisico’s bij woningen waar al sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deelnemende gemeenten en provincies storten een risicobijdrage voor elke funderingslening waar sprake is van een tekort op de wettelijke inkomensnormering.”

Welke rol spelen banken bij het funderingsherstel?

“Voor hypotheken zonder NHG geldt dat banken en verzekeraars – de verstrekkers van de eerste hypotheek – een risicobijdrage storten voor elke funderingslening waarbij sprake is van een restschuldrisico. Dat is afgesproken in een convenant met de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.”