Bank voor de klas op weg naar 2022

Financiële educatie
21 juli 2021
Corona betekende ook dat duizenden bankmedewerkers niet de klassen in konden voor ‘live’ gastlessen Bank voor de klas. Werd de Week van het geld in maart 2020 noodgedwongen afgelast; in 2021 ging de Week van het geld succesvol online. Net als Bank voor de klas. Het mooie is dat we online lessen gaan opnemen in ons vaste aanbod, aldus Sasja van der Knoop, programmamanager Bank voor de klas en adviseur financiële educatie bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Wat zijn de verdere plannen van de sector om bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid van kinderen en jongeren?

Tot ver in januari 2021 wisten we niet zeker of het verantwoord zou zijn om gastdocenten live voor de klas te laten staan, blikt Van der Knoop terug: “Het alternatief - een online gastles -  was best spannend. Niet alleen voor gastdocenten, maar ook voor leerkrachten. Gastdocenten zouden via een scherm aanwezig zijn in de klas. En leerkrachten zouden zelf de Cash Quiz met hun klas gaan spelen. Wilden ze dat wel? En nog belangrijker: bood het lesprogramma daar wel ruimte voor? Via de media ontstond toch het beeld dat scholen geen of weinig tijd hadden voor activiteiten buiten het reguliere lesprogramma. Een gastles Bank voor de klas moet een toevoeging zijn. Daarnaast wilden we het onderwijs niet extra belasten. Het was voor de deelnemende banken dus enorm zoeken naar de juiste balans in activiteiten (wat bied je aan?) en communicatie (hoe ondersteun je gastdocent en leerkracht in deze situatie?). We hebben geprobeerd mee te denken en de leerkrachten te ondersteunen om toch -  ondanks corona - aandacht te besteden aan financiële educatie. Het is belangrijk dat kinderen al jong leren omgaan met geld. Of leren dat ze weten waar hulp te vragen als het hen zelf niet lukt.”

Sasja van der Knoop, programmamanager Bank voor de klas en adviseur financiële educatie bij de Nederlandse Vereniging van Banken

Reacties

In 2019 gaven gastdocenten 4200 gastlessen Bank voor de klas, in de Week van het geld. Van der Knoop: “Voor 2021 waren er 3986 online gastlessen geregistreerd. Dat is ook heel veel. We hebben niet kunnen meten of er precies dat aantal ook is gegeven. Maar 3564 daarvan waren ‘warme matches’ zoals wij dat noemen.  Dat zijn afspraken tussen scholen en gastdocenten die een relatie met elkaar hebben. Dus tussen een bankmedewerker die een gastles geeft op de school van zijn kind, bijvoorbeeld. We kunnen ervan uitgaan dat het merendeel daarvan heeft plaatsgevonden. De gastlessen waren niet alleen tijdens de Week van het geld, maar tot en met 12 juni.”

De NVB beheert ook de mailbox waar gastdocenten en leerkrachten terechtkunnen met vragen. Hoe waren de reacties op de online gastlessen? Van der Knoop: “In de aanloop van het project aarzelend. Lukt dit wel? Kunnen we goed met de kinderen in gesprek via het scherm? Direct na de start werden op social media ook positieve ervaringen gedeeld. Het aantal aanvragen door scholen groeide ook snel en dat gaf iedereen moed. Leerkrachten wilden ons wel degelijk voor de klas hebben, ook online! Onze gastdocenten werden toen steeds enthousiaster en vaak werd die ene gastles er toch twee of drie. Voordeel van online is immers dat je die ook kunt geven aan een school ver weg van de eigen woonplaats. Natuurlijk waren er wel veel (technische) vragen over de online les. Maar onze supportdesk heeft iedereen goed kunnen helpen. De toolkit voor gastdocenten en leerkrachten op bankvoordeklas.nl was heel uitgebreid en dat werd erg gewaardeerd.”

Teller omhoog

Gaat Bank voor de klas online door? Van der Knoop: “Ons uitgangspunt is: wat goed gaat, moet blijven. Dus online lessen daar waar het niet anders kan, houden we in ons aanbod. Maar als we fysiek de klas in kunnen, dan heeft dat de absolute voorkeur van iedereen. Onze stip op de horizon is kinderen en jongeren voorbereiden op het bereiken van 18 jaar en de daarmee gepaard gaande financiële zelfredzaamheid. Alles wat we doen draagt hieraan bij. In ieder geval gaat de teller van het aantal gastlessen dat we in 2022 willen geven weer flink omhoog!”