Bank voor de klas al 10 jaar succesvol – hoe kan dat?

31 januari 2022
In ruim 10 jaar kregen bijna 1 miljoen kinderen een gastles van een bankmedewerker. In het programma Bank voor de klas werken banken daarop samen. Hoe blijft Bank voor de klas bijdragen aan financiële zelfredzaamheid als jongeren 18 jaar worden? Drie vragen aan Sasja van der Knoop. Van der Knoop is adviseur financiële educatie bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en programmamanager Bank voor de klas.

Waarom werken banken samen in Bank voor de klas?

Sasja van der Knoop: “Omdat financiële educatie nu nog geen vaste plek heeft in het onderwijs en banken dat wel heel belangrijk vinden. Want het aanleren van verantwoord financieel gedrag is nodig voor het maken van verstandige keuzes later. Daarom is Bank voor de klas gemaakt: een gastlesprogramma dat aantoonbaar bijdraagt aan de financiële zelfredzaamheid van kinderen. Bankmedewerkers geven vanuit hun expertise gastlessen financiële educatie op scholen. Ze staan dan zelf voor de klas. Bank voor de klas maakt het lesmateriaal. Daarnaast stellen we online relevant lesmateriaal beschikbaar voor lessen door leerkrachten zelf.”

Tekst loopt door onder beeld

Sasja van der Knoop, adviseur financiële educatie Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Sasja van der Knoop, adviseur financiële educatie Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Het programma is al 10 jaar succesvol, hoe kan dat?

Van der Knoop: “Omdat we als banken en programma blijven meegroeien. Vanaf dit jaar richt Bank voor de klas zich niet alleen meer op basisschoolleerlingen. Maar ook op jongeren, financieel kwetsbare jongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dit omdat het steeds belangijker – maar ook complexer - wordt dat jongeren financieel zelfredzaam zijn als ze 18 jaar worden. Banken willen en kunnen daaraan bijdragen. Daarom biedt Bank voor de klas vanaf 2022 ook lesmateriaal aan voor het voortgezet onderwijs en mbo. In Bank voor de klas en het lesmateriaal voor het vo en mbo is er meer aandacht voor ‘veilig bankieren’. Dat sluit niet alleen bij het thema van de Week van het geld 2022: van Doekoe tot Digi. Maar ook op de ambities van banken voor 2022-2025: kinderen en jongeren voorbereiden op financiële zelfredzaamheid in tijden van snellere digitalisering. Veilig bankieren hoort daarbij!”

Maar bankmedewerkers kunnen nog steeds een leuke gastles Bank voor de klas geven?

Van der Knoop: “Ja zeker! Vanaf de Week van het geld 2022 (28 maart 2022) gaat Bank voor de klas weer helemaal los. Bankmedewerkers kunnen dan weer voor de klas staan als er geen beperkende maatregelen gelden. Maar eigenlijk is Bank voor de klas op alles voorbereid. Vanaf deze editie bieden we altijd zowel online als fysieke gastlessen aan. De gastlessen kunnen worden gegeven vanaf de Week van het geld tot half juni. Dat blijft ook zo. Leerkracht en bankmedewerker kunnen zo makkelijker een tijdstip voor een gastles kiezen in hun drukke agenda’s. Want ons doel blijft: zo veel mogelijk kinderen bereiken met een gastles en ons lesmateriaal. Daar gaan we ook de komende jaren voor!”

Meer informatie of aanmelden voor een gastles geven of krijgen? Kijk snel op bankvoordeklas.nl