Bank en mensenrechten: “Focus en een lange adem zijn essentieel voor succes”

13 augustus 2019
Irina van der Sluijs is senior adviseur mensenrechten bij ASN Bank. Samen met collega’s en andere partijen uit de financiële sector zette zij het Platform Living Wage Financials (PLWF) op. In dit vierde artikel van de reeks ‘Bank en mensenrechten’ vertelt Van der Sluijs over het belang van een leefbaar loon bij het verbeteren van mensenrechten wereldwijd.

In het Platform Living Wage Financials (PLWF) werken financieel dienstverleners samen rondom het thema leefbaar loon. Zij beleggen in kleding- en agribedrijven. Kenmerkend voor deze sectoren is dat de werkers in de keten van toeleveranciers vaak geen leefbaar loon krijgen uitbetaald. Zij kunnen daardoor onvoldoende in hun onderhoud voorzien. Een van de gevolgen is dat hun kinderen vaak moeten werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen

Universeel mensenrecht

Waarom werken financiële instellingen samen aan leefbaar loon? Van der Sluijs: “Het verdienen van een leefbaar loon is een universeel mensenrecht. Het stelt iemand in staat om in zijn eigen onderhoud te voorzien en in dat van zijn gezin. Wanneer mensen een leefbaar loon krijgen, dan hebben zij de kans om uit de armoedespiraal te komen. Samenwerken op dit thema geeft ons als financiële sector de kans om bij te dragen aan structurele oplossingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat verbetering van leefbaar loon een positief effect heeft op (schendingen van) andere mensenrechten, zoals kinderarbeid.”

Irina van der Sluijs

Verbinding tussen hoofd en hart

Binnen het platform zijn de partijen op zoek gegaan naar verbinding, aldus Van der Sluijs: “Mensenrechten worden vaak op een ‘zachte’ manier benaderd. De andere leden van het platform en ik willen daar ‘harde’ cijfers aan koppelen. We ontwikkelden samen met accountants een methode om de impact te kwantificeren die bedrijven hebben op mensenrechten. Op basis van deze methode voeren wij assessments uit om de impact in kaart te brengen bij de bedrijven waarin wij beleggen. Op deze manier brachten we het ‘zachte’ en het ‘harde’ samen. Ik zoek graag de verbinding op tussen het hoofd en het hart. Deze verbinding kwam binnen het platform goed van pas.”

Gelijkwaardige relatie

De assessments vormen de basis voor engagement met de bedrijven: “Het is een manier om het gesprek aan te gaan. Het biedt aanknopingspunten en kaders waarbinnen je samen kunt kijken wat werkt”, aldus Van der Sluijs. Zo nodigt het platform tijdens iedere meeting een expert uit, van bijvoorbeeld een ngo, die inzicht kan geven over de uitdagingen en kansen. Van der Sluijs: “Als leden van het platform gaan we naast de bedrijven staan. Dat is belangrijk, omdat een gelijkwaardige relatie het begin is van een goede samenwerking. Ik zeg vaak genoeg tegen grote retailers ‘Ik heb ook niet hét antwoord, we proberen te begrijpen hoe we samen met jullie vooruit kunnen komen’.”

Stip op de horizon

Wat maakt dit platform uniek? Van der Sluijs: “Het is op zich niet nieuw om samenwerking te zoeken op het gebied van mensenrechten. Wat het platform onderscheidt, is dat we bewust kiezen om samen te werken aan één specifiek thema. Door een stip op de horizon te zetten, kunnen we samen meer de diepte in.” Wat volgens Van der Sluijs ook typerend is voor het platform is het positivisme: “Wat we nodig hebben, is een gedragsverandering. Je krijgt mensen pas mee als je de boodschap positief houdt. Daarbij helpen opleggen, gebieden en verbieden uiteindelijk niet. Ik hoop dat dit platform blijft groeien en dat we ons bij verschillende industrieën kunnen inzetten voor leefbare lonen. Ik wil bijdragen aan een verbindend verhaal, waar we niet het ene belang meer aandacht geven dan het andere. Uiteindelijk moeten we zorgen dat verschillende belangen samenkomen.”