“Advisory Panel kan advies bieden bij moeilijke vraagstukken”

17 december 2018
Vandaag is de introductiebijeenkomst van het Advisory Panel on Responsible Banking. Een bijzonder initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken, vindt panellid Marleen Janssen Groesbeek. “Banken vragen met dit panel zelf om openbaar - en mogelijk kritisch - advies over duurzaam bankieren en steken hiermee hun nek uit.”

Marleen Janssen Groesbeek is onder meer lector Sustainable Finance and Accounting aan Avans Hogeschool in Brabant. Janssen Groesbeek is een van de drie panelleden van het Advisory Panel on Responsible Banking.

Waarom hebt u ervoor gekozen om zitting te nemen in dit panel?

Janssen Groesbeek: “Als eerste zou ik willen benadrukken dat dit een bijzonder initiatief is van de NVB. Met dit initiatief vragen de banken zelf om openbaar - en mogelijk kritisch - advies over duurzaam bankieren, en steken hiermee hun nek uit. Zelf vind ik het interessant om in dit panel te zitten, omdat ik verwacht dat het panel veel kennis kan bundelen over verantwoord bankieren. Ik ben nu ongeveer 25 jaar bezig met het duurzaamheid. Ik kijk ernaar uit om samen met de andere panelleden te werken aan oplossingen voor de dilemma’s en vraagstukken over verantwoord bankieren.”


Welke impact zou u graag zien naar aanleiding van de cases die het panel zal behandelen?

“Als lector houd ik me bezig met meervoudige waardecreatie: het analyseren van projecten en bedrijven aan de hand van de creatie en vernietiging van zowel financiële als sociale en natuurlijke waarde. In de afgelopen decennia zijn bedrijven voornamelijk beoordeeld op basis van de creatie van financiële waarde. Terwijl vaak in andere dimensies waarde vernietigd werd. De impact die ik dan ook graag zou willen zien, is dat er meer aandacht gaat naar de balans tussen de creatie en vernietiging van verschillende soorten waarden.”


Wat zijn volgens u de belangrijkste dilemma’s bij verantwoord bankieren?

“Op dit moment ligt de uitdaging denk ik niet zozeer bij de afweging tussen financiële waardecreatie en andere doelen. Maar bij de keus tussen sociale en natuurlijke waarde. Bij veel bedrijven speelt het dilemma welke van de twee prioriteit zou moeten krijgen. Een antwoord op dit vraagstuk kan zijn dat we prioriteit moeten geven aan natuurlijk kapitaal, omdat de vernietiging hiervan op de lange termijn ook negatieve impact zal hebben op sociaal kapitaal. Bijvoorbeeld: om de groeiende wereldbevolking te voeden is veel natuur opgeofferd. Deze grond is gebruikt voor de voedselproductie, maar vanwege verkeerd grondgebruik zijn er problemen ontstaan zoals gronderosie en verwoestijning. Deze problemen hebben vervolgens weer negatieve sociale implicaties. In de praktijk zijn dit soort dilemma’s ontzettend complex. Tastbare sociale doelen op de korte termijn opofferen voor diffuse, natuurlijke waardecreatie op de lange termijn is vaak moeilijk uit te leggen. Dit panel kan advies bieden bij dit soort moeilijke vraagstukken.”


Welke specifieke onderwerpen binnen verantwoord bankieren vind u zelf het meest interessant?

“Elektrisch rijden. Als het merendeel van Nederland elektrisch wil rijden, zullen er miljoenen accu’s geproduceerd moeten worden. Voor de productie van accu’s moeten bepaalde zeldzame grondstoffen gedolven worden, wat soms gepaard gaat met mensenrechtenschendingen. Daarnaast moeten we een oplossing vinden voor de potentiële milieuverontreiniging van de accu’s. Hoewel elektrisch rijden erg belangrijk is om klimaatverandering aan te pakken, moet er ook rekening gehouden worden met deze negatieve gevolgen. Bedrijven en investeerders zullen moeilijke keuzes moeten maken om hier zorgvuldig mee om te gaan.”