“Achter transacties zitten mensen” Onlinebank KNAB aangesloten bij strijd tegen mensenhandel

30 juli 2020
Een bijzonder initiatief in de strijd tegen mensenhandel is de publiek-private samenwerking tussen ABN AMRO, de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook de online bank Knab sloot zich aan. Niek van Hirtum van Knab vertelt waarom.

Elke bank heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid, aldus Niek van Hirtum van de Afdeling Financial Economic Crime van Knab. “En zeker als nieuwe bank moet je vooraan willen staan bij nieuwe ontwikkelingen om die maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. Daarom vond onze bank het belangrijk om aan te sluiten bij dit onderzoeksproject. Daarin ontwikkelden de UvA, de Inspectie SZW en ABN AMRO 26 indicatoren; indicatoren waarmee banken in bankgegevens proactief slachtoffers van mensenhandel kunnen signaleren. Want achter alle banktransacties zitten mensen.”

Ongebruikelijk of niet?

Niek van Hirtum (Knab)

Van Hirtum: “Ook criminelen zoals mensenhandelaren doen transacties via banken. En vanuit de Wet op het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) hebben banken een signaleringsfunctie voor de overheid. Transacties zijn in principe heel abstract. Het is belangrijk om achter die transacties te kunnen kijken: wat gebeurt daar nou? Is iets ongebruikelijk of niet? Wij als bank gebruiken die indicatoren om te weten waarnaar we moeten kijken. Zodat we ongebruikelijke transacties kunnen melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Die kan dat uitzetten naar de relevante instanties zoals de Inspectie SZW.”

Drive

Over de aansluiting bij het project vertelt Van Hirtum: “We bezochten eerst een informatiebijeenkomst van de UvA, waar ook ABN AMRO hun kennis deelde met ons. De implementatie van de indicatoren in onze organisatie en systemen was best veel werk. Maar mijn collega’s en ik hadden een enorme drive om mee te doen; ik vind dat je als bank alles – binnen het redelijke – moet doen om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken. Mijn tip aan banken die ook willen meedoen? Betrek al je collega’s er zo vroeg mogelijk bij. Data-analisten, compliance, ontwikkelaars – het is heel breed. Het is nog te vroeg om het nu al te hebben over resultaten, maar we evalueren periodiek en constant. Ook wordt gekeken hoe we vanuit het project beter kunnen samenwerken en kennisdelen, uiteraard met alle privacywaarborgen die nodig zijn.”