“5 jaar Bankenunie: veel bereikt en nog veel te doen”

14 november 2019
Na 5 jaar Bankenunie is er één grote goed functionerende Europese toezichthouder, voor de grootste Europese banken. Een ander belangrijk resultaat is de resolutie – de afwikkeling bij een faillissement bij een bank. Maar de Bankenunie is nog niet klaar, aldus Hubert Schokker, adviseur Toezicht bij de Nederlandse Vereniging van Banken.

In 5 jaar Bankenunie is vaart gemaakt, vindt Hubert Schokker: “In juli 2012 werd tijdens de Europese Top bepaald dat er een Europese Bankenunie moest komen, waaronder het Europees toezicht, uit te voeren door de Europese Centrale Bank (ECB). En twee jaar later – op 4 november 2014 – was die Europese toezichthouder er. Een organisatie waar nu bijna 1000 toezichthouders werken. Dat is een hele prestatie. Voor de grote Nederlandse banken die onder dat Europees toezicht vallen, is de toezichtpraktijk behoorlijk veranderd. Zo zijn er nu on sites. Daarbij komen Europese toezichthouders langs bij een bank voor controles. Dat was in veel Zuid-Europese landen al lang een traditie. Voor Nederlandse banken is dat vrij nieuw, en dus een hele cultuurverandering.”

Unie gaat door

Schokker: “Een tweede belangrijk onderdeel van de Bankenunie bestaat uit resolutie: de afwikkeling, dus wat er moet gebeuren bij een faillissement van een bank. Gekeken wordt dan welke gezonde onderdelen van een bank dóór kunnen gaan, en welk deel failliet moet gaan. Met het Europees toezicht en de resolutie is dus al veel bereikt. En het zou goed zijn als de Bankenunie nog verder doorgaat, omdat je daarmee ook een soort Europese bancaire markt creëert. Dat is goed voor de economische groei en voor het Nederlandse bankenwezen, denk ik. Belangrijkste voor de banken is dat met die Bankenunie de link tussen banken en overheid kleiner is geworden. Daarmee is ook de kans kleiner geworden dat de belastingbetaler onverhoopt moet bijspringen. Banken staan er ook veel beter voor. Zo is het aantal non performing loans in Europa met ongeveer 50% teruggebracht, meldde ECB-voorzitter Enria vorige week nog.”

Ook regels schrappen

Schokker: “Wat nog ontwikkeld moet worden binnen de Bankenunie, is een Europees Depositogarantiestelsel. Dat stelsel moet de spaartegoeden tot € 100.000 beschermen bij een faillissement van de bank. Niet alle Nederlandse banken zijn overigens voorstander van zo’n Europees garantiestelsel. Voorwaarde is een heel goede risicoreductie op de balansen van de banken.

Hubert Schokker

Een andere uitdaging van de Bankenunie is het creëren van een single rule book: één Europese regelgevend kader voor toezicht. Nu is het nog zo dat ongeveer elk land zijn eigen regels heeft. Naast het werken aan zo’n kader- de introductie van Europese regels - is het denk ik ook goed als eens gekeken wordt welke nationale regels geschrápt kunnen worden. De Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft), bevat heel wat bepalingen die met de invoering van Europese richtlijnen feitelijk overbodig zijn geworden.”

Seminar

Vandaag, 14 november 2019, is er een besloten seminar rondom 5 jaar Bankenunie. Daarin gaan we samen met sprekers van DNB, ECB en het ministerie van Financiën praten over de uitdagingen voor de komende jaren, aldus Schokker: “Aan bod komen ook internationale tendensen, zoals de roep vanuit Duitsland om ook te kijken naar Europese harmonisatie van belastingen. Ook zit er net een nieuwe Europese Commissie, die als politieke prioriteit heeft aangegeven de Bankenunie verder te willen brengen. De Bankenunie is eigenlijk net zo ingrijpend als de invoering van de euro destijds. Ik ben dus persoonlijk heel benieuwd waar we over een paar jaar staan.”

Luister ook de podcast waarin we terugblikken met NVB-economen Hubert Schokker en Paul van Kempen op 5 jaar Bankenunie.

Op de hoogte blijven van het nieuws van de NVB?
Abonneer u op onze nieuwsattendering