20-jarige ECB zet banken aan tot hogere datakwaliteit

14 augustus 2018

De Europese Centrale Bank (ECB) bestaat dit jaar twintig jaar. In 1998 startte de in Frankfurt gevestigde toezichthouder als de hoeder van de euro, sinds 2014 is daar nadrukkelijk het toezicht op banken bij gekomen. NVB-adviseur Angela Paparo houdt zich onder meer bezig met de rapportages die nodig zijn voor dit toezicht.


Wat was de taak van de ECB bij de start in 1998?

Paparo: ‘De voornaamste taak was en is het behouden van de prijsstabiliteit in de eurozone. Hoewel de ECB geen directe invloed heeft op de prijzen, heeft zij wel een instrument in handen om de inflatie te beïnvloeden, de rente. Een verhoging van de rente zorgt ervoor dat lenen duurder wordt en mensen minder geld hebben te besteden, een renteverlaging zorgt voor het aanwakkeren van de economie en indirect tot snellere prijsstijgingen.’

 

Angela Paparo

Angela Paparo


Vier jaar geleden kwam het directe toezicht op banken bij, wat betekent dit?

Paparo: ‘Het toezicht, het Single Supervisory Mechanism, is de eerste stap naar een Bankenunie. Doel van het SSM is het waarborgen van veiligheid en stabiliteit van het Europese bankenstelsel. Dat doet de ECB door direct toezicht te houden op de 118 grootste banken in de Eurozone, daaronder vallen de Nederlandse banken ABN AMRO, BNG, ING, Volksbank, Rabobank en de NWB. Bij elkaar vertegenwoordigen die 118 banken 82% van alle bankenactiva in de Eurozone.’


Hoe ziet dat toezicht er uit?

Paparo: ‘Er wordt zowel op macro- als microniveau gekeken. Voor dat eerste worden gegevens opgevraagd die inzicht moeten geven in de stabiliteit van de sector in zijn geheel. De ECB en De Nederlandsche Bank (DNB) verzamelen hiervoor bijvoorbeeld gegevens van alle banken in en land.'