Samen ‘slapende tegoeden’ opsporen

Erfgenamen die willen weten of een overledene nog tegoeden bij een bank heeft, kunnen terecht bij het loket Slapende tegoeden. Banken hebben dit loket samen opgezet, zodat de consument in één keer navraag kan doen bij alle aangesloten banken.

Highlights

  • Via de website slapendetegoeden.nl kunnen erfgenamen (of executeurs) in één keer navraag doen of er bij de aangesloten banken nog zogeheten ‘slapende tegoeden’ op naam van de overledene staan. Bijvoorbeeld betaal-, spaar- of effectenrekeningen.
  • De website slapendetegoeden.nl is tot stand gekomen door samenwerking van banken; de site wordt beheerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het loket mag als enige navraag doen naar data bij banken, op basis van de persoonsgegevens van de overledene.
  • Erfgenamen krijgen direct een e-mail van het loket als een tegoed is gevonden bij een aangesloten bank. Niet vermeld wordt om hoeveel geld het gaat.
  • Heeft het loket bij geen van de aangesloten banken tegoeden gevonden? Dan krijgen de erfgenamen na drie maanden een e-mail van het loket.
  • Als het loket rekeningen op naam van de overledene heeft aangetroffen, dan kunnen erfgenamen zich melden bij de betreffende bank. De bank laat in dat geval weten wat erfgenamen nog meer moeten doen om aan te tonen dat ze recht hebben op het tegoed.
  • Tijdens de procedure bij de bank komt definitief vast te staan of erfgenamen recht hebben op het betreffende tegoed. Dan wordt ook pas de hoogte van het tegoed aan erfgenamen bekend gemaakt.
  • Goed om te weten: een slapend tegoed vervalt volgens de wet na 20 jaar aan de bank. Maar: de aangesloten banken doen geen beroep op deze verjaringstermijn. Als erfgenamen de claim kunnen aantonen, keren banken de tegoeden ook na 20 jaar uit.
  • Het loket is alleen bedoeld als erfgenamen niet weten of en waar er bankrekeningen zijn. Weten ze wel om welke bank het gaat, dan moeten ze direct contact opnemen met die bank. Het loket slapende tegoeden is bedoeld voor ‘de spelden in de hooiberg’.

Zorgvuldigheid

Banken geven niet zo maar toegang tot rekeninginformatie van overledenen. Daarom moeten mensen die gebruik willen maken van het loket, zich legitimeren en bewijsstukken aanleveren, zoals een kopie van de Verklaring van Erfrecht of Akte van Overlijden. Het loket Slapende Tegoeden controleert de navraag op juistheid en volledigheid voordat deze wordt doorgestuurd naar de banken die meedoen met het loket.

Meer informatie