Samen schuldzorgen voorkomen

Banken willen voorkomen dat klanten te veel lenen en hen helpen bij (dreigende) problematische schulden. Zij gebruiken daarvoor verschillende persoonsgegevens, zoals informatie over het inkomen, vermogen en eventuele betalingsachterstanden.

Highlights

  • Banken zijn wettelijk verplicht om te voorkomen dat klanten leningen aangaan die ze eigenlijk niet kunnen betalen (‘overkreditering’).
  • Als een klant een nieuwe lening wil afsluiten of een bestaande wil verhogen, dan moet de bank nagaan of de klant die lening wel kan betalen en of de klant door de lening in de problemen kan komen.
  • De bank gebruikt informatie over het inkomen, vermogen en de vaste lasten van klanten om te beoordelen of de lening verstrekt kan worden. De bank weigert de lening (of de verhoging) als die niet past bij de financiële situatie van de klant.
  • De informatie om de financiële situatie te beoordelen vragen banken aan klanten en aan andere partijen. Zij vragen klanten bijvoorbeeld om een loonstrook. En zij controleren bij Bureau Kredietregistratie (BKR) of er niet eerder betaalachterstanden zijn ontstaan. En of het nog wel verantwoord is opnieuw een lening aan te gaan.
  • Voor het verstrekken van hypotheken bestaan aanvullende regels. In de wet is vastgelegd hoeveel een huizenkoper mag lenen ten opzicht van het inkomen en de waarde van het huis.
  • Banken komen in actie als klanten een betaalachterstand hebben op bankproducten. Bijvoorbeeld als een klanten de hypotheeklasten niet heeft betaald, rood staat of meer rood staat dan afgesproken. Zij nemen contact op om samen te kijken naar een oplossing.

Samen schuldzorgen voorkomen

Banken willen bijdragen aan het voorkomen van problematische en risicovolle schulden. Doordat zij inzicht hebben in de rekeninggegevens van klanten, kunnen zij mogelijke problemen in een vroeg stadium signaleren. Door klanten te wijzen op hulp, kan erger worden voorkomen. Begin 2019 startten banken de pilot ‘Samen schuldzorgen voorkomen’. Een aantal banken gaat klanten die bijvoorbeeld incasso’s missen, wijzen op passende, bestaande schuldhulp. Banken wisselen daarbij geen gegevens uit. Niet met elkaar. Maar ook niet met andere organisaties.