De bank en uw gegevens

Welke gegevens van en over klanten hebben banken in huis? Waar gebruiken banken die klantgegevens zoal voor? In het privacystatement en cookiereglement informeert elke bank de klant vóóraf hoe zij omgaat met gegevens van en over klanten. Consumenten weten zo waar ze aan toe zijn.

Highlights

  • Op grond van diverse wetten hebben banken veel gegevens van u nodig, waarmee zij zorgvuldig omgaan. Het gaat om grofweg drie soorten wetgeving: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wetgeving waaraan banken moeten voldoen om financiële diensten te mogen aanbieden (de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wetgeving om privacy te beschermen, de AVG
  • Banken hebben een belangrijke maatschappelijke rol; ze zijn ‘poortwachter’ van het financiële systeem. Ze zijn bij elke nieuwe klant verplicht om te kijken of iemand in aanmerking komt voor dienstverlening bij een bank. Is de klant wie hij zegt te zijn? Zijn er risico’s bij deze klant bekend en welke zijn dat? In banktermen: banken moeten het know your customer (‘ken uw klant’)-proces doorlopen (ook wel: Customer Due Diligence (CDD)). Immers, de integriteit van banken worden mede bepaald door de integriteit van de klanten. Banken vragen daarom bepaalde (persoons)gegevens bij u op. Maar ook bij andere partijen, zoals Bureau Kredietregistratie (BKR).
  • Bent u eenmaal klant? En maakt u gebruik van de dienstverlening van de bank? Dan groeit de hoeveelheid data van en over u. Banken hebben dan gegevens die gaan over een overeenkomst met u, bijvoorbeeld een kredietovereenkomst. Gegevens over uw betalingen, uw gebruik van de website of app van uw bank, of over uw aflosgedrag als u een krediet of hypotheek heeft.
  • Banken gebruiken persoonsgegevens vanwege de zorgplicht die zij hebben. Bijvoorbeeld: uw bank moet met uw gegevens (uw loonstroken bijvoorbeeld) nagaan of een hypotheek wel past bij uw financiële situatie. Ook gebruiken banken klantdata om fraude- en witwaspraktijken te bestrijden.
  • Banken gebruiken data ook om klanten op nieuwe of aanvullende producten en diensten te wijzen. Of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  • Banken mogen zelf bepalen voor welke doelen zij persoonsgegevens gebruiken, mits zij zich daarbij houden aan de wet- en regelgeving en klanten vooraf informeren waarvoor zij de gegevens gebruiken. Dat laatste doen zij in hun privacystatement en cookiereglement.
  • Banken mogen het privacystatement en cookiereglement wijzigen. Bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn die voor de klant van belang zijn. Het is dus goed om even de tijd te nemen om het privacystatement en cookiereglement van uw bank te lezen.