Data beveiligen

Banken stellen alles in het werk om te zorgen dat gegevens van hun klanten veilig zijn. Zij hebben een intern beveiligingsbeleid en investeren continu in veiligheid. Het gaat niet alleen om technische investeringen. Maar ook om investeringen die het risicobewustzijn van medewerkers verhogen.

Highlights

  • Vertrouwen speelt een cruciale rol in de financiële sector. Misbruik of verlies van gegevens kan het vertrouwen van klanten in de sector ernstig schaden.
  • Banken zetten zich in om te zorgen dat gegevens van hun klanten veilig zijn. Zij bewaren gegevens veilig en zetten zich in voor veilig datatransport. Banken handelen daarbij uiteraard volgens de geldende wet- en regelgeving.
  • Toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleren of banken aan de regelgeving voldoen.
  • DNB test periodiek met geavanceerde hackmethodes hoe veilig banken zijn. Eventuele kwetsbaarheden worden door banken direct verholpen.
  • Nederlandse banken delen hun ervaringen met veiligheidsincidenten (hackersaanvallen), zodat er snel op incidenten gereageerd kan worden.
  • Banken leggen in een intern veiligheidsbeleid vast welke organisatorische en technische maatregelen ze nemen om gegevens te beschermen.
  • Onderdeel van dat beleid is dat banken het beveiligingsniveau vaststellen van de te beschermen persoonsgegevens. Sommige informatie is extra gevoelig en moet daarom beter beschermd worden.
  • Veel bankmedewerkers hebben te maken met persoonsgegevens en moeten weten wat daar wel en niet mee kan en mag. Banken maken instructies over de omgang met persoonsgegevens en trainen hun medewerkers. Elke bankmedewerkers is persoonlijk gebonden aan vertrouwelijkheidsregels; zij hebben dat ook in hun bankierseed beloofd.
  • Banken onderzoeken regelmatig of ze nog voldoen aan alle wet- en regelgeving en wat ze moeten verbeteren. Ook investeren banken continu om de veiligheid verder te vergroten. Banken hebben verschillende afdelingen die speciaal zijn ingericht op het intern onderzoeken daarvan.

Meer informatie