Bank & Maatschappij Bank & Maatschappij

Toekomstgericht Bankieren

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken presenteerde 14 oktober 2014 een pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’. Hierin geven de gezamenlijke banken aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren.

Banken willen een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie en de maatschappij. Lees hier meer over op de pagina Duurzaamheid.

Het pakket bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een maatschappelijk statuut (waarin de rol van banken in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector worden beschreven).
  2. Een nieuwe Code Banken (die goed bestuur binnen iedere bank borgt en waarin principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering en principes over goed risicobeleid en de inrichting van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn vastgelegd).
  3. Gedragsregels voor individuele medewerkers (waar staan zij voor staan en waarop zij ze aanspreekbaar).

De gedragsregels vloeien voort uit de bankierseed of –belofte die voor alle medewerkers van banken wordt ingevoerd, gekoppeld aan tuchtrecht.

Lees meer over de consultatie Toekomstgericht bankieren

Copyright 2016 © Nederlandse Vereniging van Banken