Statement n.a.v. de vliegramp / Statement following the Ukrainian air disaster

Gepubliceerd op 21 juli 2014

De gezamenlijke banken zijn diep geschokt door de gebeurtenissen met vlucht MH17 en leven mee met alle direct en indirect betrokkenen.

For English see further down

Internationale media berichten dat mogelijk bankpassen van slachtoffers zijn gestolen. Voorop staat dat een bankpas zonder pincode in principe onbruikbaar is. Zo nodig nemen banken preventieve maatregelen.

Eventuele schade die voortkomt uit misbruik van passen zullen de banken vergoeden aan de nabestaanden.

Statement following the Ukrainian air disaster

The Dutch Banking Association has been deeply shocked by the events surrounding Flight MH17 and expresses its deepest sympathy to the families and friends of all victims.

International media report the possibility that bank cards have been looted from the victims. Firstly, it should be stressed that in principle a bank card cannot be used without a pin code. Where necessary, banks will take additional preventive measures.

Any loss resulting from the unlawful use of bank cards will be reimbursed to the victims’ next-of-kin.

Copyright 2016 © Nederlandse Vereniging van Banken